AGRO-BIO

CLUB

Agrobio klub bol založený v roku 2012 ako platforma inovatívneho vzdelávania zameraná na prepojenie teórie s praxou v oblastiach, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s poľnohospodárstvom a potravinárstvom. Postupne sa však aj na základe referencií študentov vyprofilo tematické zameranie klubu predovšetkým na vinohradníctvo a vinárstvo.

Od ZS2017 sa venujeme marketingu a produktovému manažérstvu aj ďalším regionálnym produktov - buď potravinárskym výrobkom alebo nápojom (pivá, cider, šťavy, energetické nápoje, teplé nápoje).

Aj Agrobio klubu sa realizuje metódou projektového vyučovania (project-based learning), ktorá je postavená na riešení zadaného projektu za aktívnej účasti študentov. Učiteľ (supervisor klubu) zastáva pasívnu rolu podporovateľa, facilitátora, ktorý študentom zadáva projekt, sleduje dodržiavanie stanovených úloh a termínov, pomáha radami pri riešení projektu, sprevádza študentov v priebehu vyučovacieho procesu. Študenti pracujú v tímoch, majú úplnú voľnosť, tzn. sami sa rozhodujú, sami si riadia proces vypracovávania projektu, stanovujú ciele pre úspešné vypracovanie projektu, ale aj sami sa musia zorientovať, aké vedomosti alebo poznatky potrebujú pre vyriešenie zadaného projektu a akým spôsobom ich získajú.

Novinkou Agro-Bio Club je blokový formát - teda významná časť workshop a prípravy riešení sa realizuje v koncentrovanom období a mimo EUBA - napr. formou 3-oj dňových sústredení v školiacom stredisku Virt.

Každoročne je výstupom a prezentáciou agrobio klubu Winefest - podujatie, ktoré organizačne a marketingovo pripravujú študenti - členovia agrobio klubu. Ide o klasický vínny festival, na ktorom sa prezentujú vinárstva prostredníctvom študentov, ktorí zastávajú úlohu obchodných zástupcov nimi vybraných vinárstiev. Takýmto spôsobom si študenti otestujú na vlastnej koži svoje schopnosti pre prácu v oblasti obchodu, obchodnícke zručnosti, predajné taktiky, marketingové zručnosti, rizikovosť podnikania, ale aj schopnosť aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom a osvojiť si v priamej komunikácii praktické skúsenosti vinárov.

SUPERVISORI

Paulína

email: paulina.krnacova@euba.sk
Orientujem sa primárne na problematiku kvality a bezpečnosti potravín (označovanie potravín, plytvanie potravinami a falšovanie potravín), na regionálne a tradičné potraviny, na vinohradníctvo a vinárstvo. Okrem toho sa venujem aj integrovaným systémom manažérstva, inovatívnym metódam univerzitného vzdelávania, a výzvou sú pre mňa aj nové trendy v logistike a distribúcii.
Záujmy:divadlo, duševný rozvoj, krížovky, odborné degustácie, háčkovanie
Kto ma poteší: človek s úsmevom na tvári, s otvorenou mysľou a schopným otvorene komunikovať
Motto: "To, čo sa stane raz, sa už nikdy viac stať nemusí. Ale to, čo sa stane dvakrát, sa určite stane aj do tretice." - Paolo Coelho

AKTUALITY

Agro-Bio Club - Termín konania určuje supervisorska Paulína Krnáčová

GALÉRIA

PARTNERI

TEAM

A KONTAKTY

KONTAKT

0949 267 615

Pre firmy: job@talentway.net

www.talentway.net

Bratislava