Ako dopadol event Zachráň zem?

22
1
19

14.január 2019- Event Zachráň zem je unikátny projekt, ktorý sa v rámci Talentway uskutočnil po prvýkrát. Študenti sa celý semester venovali sociálnym problémom, ktoré sú príznačné pre túto dobu a snažili sa nájsť riešenia na vzniknutú situáciu. Výsledkom ich práce boli finálne prezentácie na evente, kde pred zástupcami firiem, zástupcom Ministerstva životného prostredia a lektormi prezentovali svoje riešenia. 

Hostia a zástupcovia firiem

Po uskutočnení eventu sme zozbierali názory zúčastnených z pohľadu firmy, lektorov a študentov. Ako hodnotia tento event?

Veľmi inšpiratívne poobedie s mladými, ktorí nám odprezentovali skvelé a originálne projekty z oblasti sociálnych inovácií. Páčila sa mi najmä celková interakcia na podujatí a možnosť diskusie o jednotlivých projektoch, kedy študenti prekvapili aj slušnou schopnosťou argumentovať. Zase raz nám potvrdili, že vedia navrhnúť jedinečné projekty, ale zároveň aj použiteľné v praxi. Tešíme sa, že sme boli súčasťou tohto podujatia a nakoľko témou sociálnych inovácií a ochrany životného prostredia žijeme aj v Nestlé, odnášame si kopec motivácie a energie do ďalšej práce! Ďakujeme!
Lucia Nováková, Nestlé

Social Innovation je nová téma našej klubovej činnosti. V inováciách sme principiálne neúnavní.Tentokrát študenti riešili „naše“ zadania a partneri z praxe sa pridali až vo finálnych prezentáciách. Navyše viaceré projekty prebehli interdisciplinárne so študentmi Fakulty architektúry STU. To, že sme otvorili novú kapitolu správnych tém potvrdil záverečný event Zachráň Zem, ktorý poctil svojou návštevou aj Ing. Filip Macháček – generálny riaditeľ sekcie EAOH z MŽP SR. Ďakujeme za návštevu aj ďalším partnerom z priemyslu – Henkel, Nestlé, JRK, Sobi.Eco. Týmto povzbudili súčasných aj ďalších študentov v tvorbe nových iniciatív, ako zachrániť našu Zem.
Ing. Peter Filo, PhD.

Z pohľadu študenta, hodnotím tieto výstupy za veľmi pekné, avšak časový limit (8min) bohužiaľ nepovolil študentom adekvátne informovať publikum a hodnotiteľov. Ak sa na to pozrieme z druhej strany, môžeme povedať, že študenti ešte stále zaostávajú v rozlišovaní podstatných od nepodstatných informácií pri vypracovávaní komplexnejších projektov. Študentom by som odporučila pozrieť sa na nákupné správanie resp. životné štýly, ktoré pri niektorých produktoch oveľa viac vystihujú cieľovú skupinu ako rozdelenie trhu na základe veku, pohlavia či statusu. Veľmi pozitívne hodnotím tvorivosť študentov pri spracúvaní problematiky a pri tvorbe makiet, ktoré boli počas prezentácií k nahliadnutiu. Najviac sa mi páčil Suncan, ktorý vystihol potrebu panel a energie, pričom vychádzal z celospoločenských cieľov na úrovni EU. Z pohľadu prezentačných schopností to bol projekt Rainbrain, ktorý mal veľmi dobre prezentujúceho člena skupiny, ktorý dokázal zaujať publikum. 
Bc. Michaela Jurkovičová

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa eventu zúčastnili a za energiu do ďalších projektov! 

 

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Bankademy sa vracia!

Veľmi sa tešíme, že po niekoľkých úspešných ročníkoch spúšťame Bankademy opäť. Je to unikátny projekt programu Talentway v spolupráci s Tatra Bankou a Národohospodárskou fakultou EU.
 

ČÍTAJ VIAC

Design thinking - kde inde ako na univerzite?

Design thinking je metodika, ktorá kombinuje rôzne odbornosti, špecifické nástroje a spôsoby riešenia problému tak, aby sme prostredníctvom ich využitia našli inovatívne riešenie.
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM