Projektová výučba

2
1
20

 

Sme generácia na začiatku novej epochy ľudstva - tak ako bol prelom medzi dobou kamennou a prvou civilizáciou s písmom a základom kultúry, ako bol nástup Grékov a Rimanov v Európe s demokratickým právnym princípom, tak ako prišli prví apoštoli kresťanstva a monoteistických náboženstiev, či nedávni vynálezcovia parných strojov a objavitelia elektro-magnetizmu. 

Naša epocha civilizácie sa už nachádza v závere prvej etapy štvrtej priemyselnej revolúcií (4IR), kde sa významne rozvíja integrita biologického, fyzikálneho a digitálneho prostredia. Už sú v činnosti viaceré formáty umelej inteligencie (AI), internetu vecí (IoT), biotechnológií a po prvom ošiali bitcoinu spúšťajú sa ďalšie blockchainové systémy nielen pre virtuálnu menu.

Ako teda pripraviť nastávajúcu I-Generation pre život? Ktorá nová ekonomická oblasť či oblasti pribudnú po poľnohospodárstve, priemyselnej výrobe a službách? Kam sa presunú tí, ktorí budú musieť opustiť zaniknuté profesie? Alebo to všetko vyrieši UBI - univerzálny základný príjem? Sotva. Teraz musíme my myslieť na budúcnosť a zaviesť do škôl taký typ vzdelávania, ktorí pripraví absolventov na budúce, dnes ešte nepopísané povolania.

Projektovo orientovaná výučba 2.0 je formát, ktorý je využiteľný takmer v ktoromkoľvek type predmetu bez ohľadu na jeho časové možnosti a umožňuje prípravu absolventov na to, čo ich čaká v skutočnom živote. Je to formát, v ktorom sa neustále čosi deje, kde učiteľ neviedie monológ, ale študenti non stop niečo riešia, komunikujú a kooperujú medzi sebou a s učiteľom navzájom. Formát, v ktorom sa vzdelávanie mení na "školu hrou". Svetové vzory popredného a moderného školstva ukazujú, že na projektový formát sa dá upraviť praktický každý predmet či už v základnom, stredoškolskom alebo univerzitnom vzdelávaní.

Možno sa pýtate prečo práve projektová výučba 2.0. Čo bola projektová výučba 1.0? Táto akoby projektová výučba "1.0" je zameraná na vzdelávanie samotných projektových manažérov za účelom dosiahnutia vyššej efektivity riadenia projektov. Vzdelávaním sa v tomto smere môžete tak následne nadobudnúť rôzne certifikáty, ktoré zaručujú Vaše znalosti a zručnosti. Medzi najznámenjšie patrí certifikácia PRINCE. Rozdiel medzi projektovou výučbou 1.0 a 2.0 spočíva v ich uplatnení. Zatiaľ čo projektová výučba 1.0 je striktne smerovaná na praktické riadenie projektov, projektová výučba 2.0 sa sústredí na využívanie princípu projektového riadenia pri práci s akoukoľvek tematickou oblasťou či skupinou ľudí. Medzi základné princípy projektovej výučby patrí práca v tíme, dlhodobá a kontinuálna práca na zadaní a smerovanie k navrhnutému cieľu. V neposlednom rade je pre projektovú výučbu doležitý samotný proces projektu. 

 

V Talentway Academy využívame projektovú výučbu pri rôznych typoch problematík od inovačného manažmentu, cez technické až po jazykové a humanitné. Radi Vás prevedieme touto metodikou a pomôžeme vám upraviť Váš predmet alebo aj celý študijný program na metódu projektovej výučby 2.0 alebo tzv. project-based learning. Podľa tohto vzoru si potom môžete previesť predmet aj na game-based learning, problem-based learning, creative-based learning a iné -based learning formáty.

 Autor: Peter 

 

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Systém odbornej praxe pre vysokoškolákov

Zapojte sa do nového Systému odbornej praxe a podporte nás, aby sme tento systém rozšírili pre všetky študentov na Slovensku
 

ČÍTAJ VIAC

HR ako emócia

Čo všetko obnáša vytvorenie pozitívnej emócie so zamestnancom a uchádzačom?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM