Ako na projektovú výučbu?

2
1
20

Sme generácia na začiatku novej epochy ľudstva - tak ako bol prelom medzi dobou kamennou a prvou civilizáciou s písmom a základom kultúry, ako bol nástup Grékov a Rimanov v Európe s demokratickým právnym princípom, tak ako prišli prví apoštoli kresťanstva a monoteistických náboženstiev, či nedávni vynálezcovia parných strojov a objavitelia elektro-magnetizmu. 

Naša epocha civilizácie sa už nachádza v závere prvej etapy štvrtej priemyselnej revolúcií (4IR), kde sa významne rozvíja integrita biologického, fyzikálneho a digitálneho prostredia. Už sú v činnosti viaceré formáty umelej inteligencie (AI), internetu vecí (IoT), biotechnológií a po prvom ošiali bitcoinu spúšťajú sa ďalšie blockchainové systémy nielen pre virtuálnu menu.

Ako teda pripraviť nastávajúcu I-Generation pre život? Ktorá nová ekonomická oblasť či oblasti pribudnú po poľnohospodárstve, priemyselnej výrobe a službách? Kam sa presunú tí, ktorí budú musieť opustiť zaniknuté profesie? Alebo to všetko vyrieši UBI - univerzálny základný príjem? Sotva. Teraz musíme my myslieť na budúcnosť a zaviesť do škôl taký typ vzdelávania, ktorí pripraví absolventov na budúce, dnes ešte nepopísané povolania.

Už nemá význam diskutovať o tom, či, kedy a ako reformovať školstvo. Už vonkoncom sa nedá čakať na reformu “zhora”, že to tak na Slovensku urobí štátne ministerstvo. 

Kto si v školstve uvedomuje zodpovednosť za to, ako budúca generácia zvládne svoj ekonomický a biologický život (a teda aj ako sa postará o súčasnú garnitúru učiteľov, ktorých dôchodok bude závislí práve od tej generácie, ktorá je teraz v školských laviciach), ten koná už teraz. Už teraz je nutná reforma ZDOLA - ľahká, nenáročná a vysokoefektívna cesta k tomu, aby sme pripravili budúcu generáciu na hlavné poslanie ich života - na schopnosť vykonávať aj znášať ZMENU.

Najlepším didaktickým nástrojom, ako trénovať študentov "v zmene" je projektová výučba. Teda taký formát, v ktorom sa neustále čosi deje, kde učiteľ neviedie monológ ale študenti non stop niečo riešia, komunikujú a kooperujú medzi sebou a s učiteľom navzájom. Formát, v ktorom sa vzdelávanie mení na "školu hrou".

Svetové vzory popredného a moderného školstva ukazujú, že na projektový formát sa dá upraviť praktický každý predmet či už v základnom, stredoškolskom alebo univerzitnom vzdelávaní. Radi vás prevedieme do tejto metodiky a pomôžeme vám upraviť váš predmet alebo aj celý študijný program na metódu projektovej výučby 2.0 alebo tzv. project-based learning. Podľa tohto vzoru si potom môžete previesť predmet aj na game-based learning, problem-based learning, creative-based learning a iné -based learning formáty.

Sledujte náš seriál v novej epoche ľudstva 20+20. Sme tu pre vás :)

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Z pedagóga mentor – lazy students, lazy lector

Pre univerzitných pedagógov prinášame priamu podporu na modernizáciu výučby. Máme skúsenosti aj dobré výsledky. S formátmi sú spokojní tak študenti, ako aj ďalší kolegovia, ktorých sme už zaškolili.
 

ČÍTAJ VIAC

Ako na lepšiu tímovú spoluprácu?

Prax trpí antitímovú generáciu, nakoľko doterajšie vzdelávanie nepodporuje tímovú spoluprácu. Zatiaľ to ide len zbieraním skúseností. Dá sa to však zmeniť - kurzami, čo je rýchlejšie aj adresnejšie. Nová Talentway Academy vám pomôže :)
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM