Ako na projektovú výučbu?

2
1
20

Sme generácia na začiatku novej epochy ľudstva - tak ako bol prelom medzi dobou kamennou a prvou civilizáciou s písmom a základom kultúry, ako bol nástup Grékov a Rimanov v Európe s demokratickým právnym princípom, tak ako prišli prví apoštoli kresťanstva a monoteistických náboženstiev, či nedávni vynálezcovia parných strojov a objavitelia elektro-magnetizmu. 

Naša epocha civilizácie sa už nachádza v závere prvej etapy štvrtej priemyselnej revolúcií (4IR), kde sa významne rozvíja integrita biologického, fyzikálneho a digitálneho prostredia. Už sú v činnosti viaceré formáty umelej inteligencie (AI), internetu vecí (IoT), biotechnológií a po prvom ošiali bitcoinu spúšťajú sa ďalšie blockchainové systémy nielen pre virtuálnu menu.

Ako teda pripraviť nastávajúcu I-Generation pre život? Ktorá nová ekonomická oblasť či oblasti pribudnú po poľnohospodárstve, priemyselnej výrobe a službách? Kam sa presunú tí, ktorí budú musieť opustiť zaniknuté profesie? Alebo to všetko vyrieši UBI - univerzálny základný príjem? Sotva. Teraz musíme my myslieť na budúcnosť a zaviesť do škôl taký typ vzdelávania, ktorí pripraví absolventov na budúce, dnes ešte nepopísané povolania.

Už nemá význam diskutovať o tom, či, kedy a ako reformovať školstvo. Už vonkoncom sa nedá čakať na reformu “zhora”, že to tak na Slovensku urobí štátne ministerstvo. 

Kto si v školstve uvedomuje zodpovednosť za to, ako budúca generácia zvládne svoj ekonomický a biologický život (a teda aj ako sa postará o súčasnú garnitúru učiteľov, ktorých dôchodok bude závislí práve od tej generácie, ktorá je teraz v školských laviciach), ten koná už teraz. Už teraz je nutná reforma ZDOLA - ľahká, nenáročná a vysokoefektívna cesta k tomu, aby sme pripravili budúcu generáciu na hlavné poslanie ich života - na schopnosť vykonávať aj znášať ZMENU.

Najlepším didaktickým nástrojom, ako trénovať študentov "v zmene" je projektová výučba. Teda taký formát, v ktorom sa neustále čosi deje, kde učiteľ neviedie monológ ale študenti non stop niečo riešia, komunikujú a kooperujú medzi sebou a s učiteľom navzájom. Formát, v ktorom sa vzdelávanie mení na "školu hrou".

Svetové vzory popredného a moderného školstva ukazujú, že na projektový formát sa dá upraviť praktický každý predmet či už v základnom, stredoškolskom alebo univerzitnom vzdelávaní. Radi vás prevedieme do tejto metodiky a pomôžeme vám upraviť váš predmet alebo aj celý študijný program na metódu projektovej výučby 2.0 alebo tzv. project-based learning. Podľa tohto vzoru si potom môžete previesť predmet aj na game-based learning, problem-based learning, creative-based learning a iné -based learning formáty.

Sledujte náš seriál v novej epoche ľudstva 20+20. Sme tu pre vás :)

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Otvárame Talentway Academy pre firmy

Talentway Akadémia je určená pre manažérov a tímy, ktoré sa chcú zlepšiť v oblasti soft skills a tímovej spolupráce.
 

ČÍTAJ VIAC

Spolupráca so školami - áno či nie?

Dodávateľský manuál pre školy, či vplyv firmy na vzdelávanie a prípravu absolventov? A čo tak "tailored gradutes" alebo na mieru šitý absolvent? Sú firmy či školy pripravené na tento formát spolupráce?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM