Ako naplniť vzdelávacie ciele v oblasti mäkkých zručností?

22
5
20

 

V predošlom blogu sme sa pozreli bližšie na soft skills. Dôležitým faktom ostáva, že soft skills sú prierezové zručnosti pre všetky odvetvia, ktoré sa nedajú len tak "nabifľovať". Našťastie ich môžeme nadobudnúť tréningom. Aj keď by sa zdalo, že potrebné zručnosti by sme mali nadobudnúť už počas školy, vo väčšine prípadov sa s akýmkoľvek tréningom soft skills stretávame až po nástupe do prvého zamestnania. Nedostatočný tréning počas školy spôsobuje problémy tak firme, ktorá musí následne investovať viac prostriedkov do svojho nového zamestnanca, ako aj čerstvému absolventovi, ktorý si ťažšie nájde svoju vysnívanú prácu alebo dokonca ani nevie, aké by mala byť jeho vysnívaná práca.

Pred tým než si položíme otázku ako na soft skills, pozrime sa na pár faktov:

  • Ročne skončí vysokú školu na Slovensku takmer 30.000 absolventov (CVTI)
  • Pre viac ako 50% absolventských pozícií je nevyhnutné ovládanie viacerých soft skills najmä v pozícii člena tímu front office, sales či marketingu ale aj pre práci v akomkoľvek back office, vývoja produktu či IT
  • Viac ako 50% absolventov musí teda prejsť hneď na začiatku pracovného života tréningom soft skills v čase onboardingu
  • Až 79% CEO označilo správny set zručností za vec ohrozujúcu ich podnikanie(PwC)
  • Onboarding vrátane tréningov trvajú minimálne 3 - 6 mesiacov, počas ktorých nový zamestnanec ešte neprináša hodnotu do firmy a zároveň predstavuje pomerne vysoký náklad

Ako je teda možné zabezpečiť lepšie vzdelanie absolventov v oblasti soft skills už počas školy?

V prvom rade je potrebné zabezpečiť študentom priestor na tréning soft skills počas školy. Nejde len o fyzický priestor, ale aj o vyhradený čas na cvičení a správny prístup. Pri aktuálnom nastavení a obmedzeniach školského systému sa Vám môže zdať táto úloha takmer nereálna. Naše viacročné skúsenosti ukazujú, že malou zmenou v systéme dokážeme vďaka spolupráci s praxou uľahčiť tréning soft skills a prechod absolventov na trh práce už počas štúdia.

Naučiť sa princípy tímovej práce, prácu s klientom, mať kritické postoje počas vývoja projektu, vedieť prevziať zodpovednosť, vedieť prezentovať svoju prácu a idey pred vedením či správne argumentovať pred dodávateľmi je možné vďaka zavedeniu systematickému prístupu a vytváraniu konceptu spolupráce firiem a samotných pedagógov. Program Talentway Academy pomáha obom stranám, univerzitám a firmám, pri zavedení systému spolupráce, nových tréningových a výučbových metodík, ktoré podporujú tréning soft skills.  Takýmto spôsobom je možné vytvárať "tailor made graduates" teda absolventov na mieru.

 

Aké princípy využívajú tréningové techniky?

Tréningové techniky spočívajú v aktivizácii študentov priamo na vyučovaní alebo inak povedané ich aktívnom zapojení do práce či diskusie. Tieto tréningové techniky sú založené na základoch tímovej práce a dopytového vzdelávania, ktoré dávajú priestor na aktívnu interakciu členov skupiny navzájom ako aj s pedagógom aexpertom.

Slovo tréning naznačuje, čo je vlastne v celom procese najdôležitejšie: opakovanie a skúšanie, teda trénovanie. To je ten jediný spôsob akým vieme študentov naučiť soft skills. Toto špecifikum obmedzuje bifľovanie a vyžaduje si už spomínanú aktivitu na hodinách. Zdokonaľovanie študentov teda prebieha v reálnom čase každým novým riešeným problémom, komunikačným nedorozumením či zlou analýzou situácie vďaka spätnej väzbe experta a pedagóga.

 

Ako trénujeme soft skills v Talentway Academy?

Do celého tréningového procesu zapájame tri strany: firmy, pedagógovov a študentov.

Firmy sa zapájajú do celého procesu prostredníctvom zadaní, ktoré bežne riešia experti na vybranú problematiku v ich podniku. Uvediem príklad: člen marketingového tímu Vašej firmy denne zápasí s nastavením sociálnych sietí a istí čas sa firme nedarilo zasiahnuť správnu cieľovú skupinu. Počas semestra prichádza expert vysvetľuje problém a okolnosti a následne sa študenti za jeho mentorovania pustia do riešenia problému. Dôležité je v tomto prípade uviesť aspoň niektoré typy dát na analýzu. Takýmto spôsobom sa študenti aktívne podieľajú na analýze reálneho prípadu a firma zároveň získava ich pohľad na vec. Opätovne dodávam, že kľúčom úspechu je pravidelnosť a opakovanie.

V talentway academy firmám pomáhame sa zorientovať v univerzitnom svete a nadviazať správny vzťah. Pozrite sa na projekty, do ktorých sa zapojili naši partneri, ktorí sa s láskou venujú študentom už nejaký ten piatok. Pridajte sa do tejto rodiny firiem a začnite si aj prípravovať “tailored graduates”.  

Pedagógovia to majú o čosi ťažšie pretože pre správnu aplikáciu daných metód je potrebné si naštudovať novú metodiku alebo si prejsť  školením v Talentway Academy. Následne však využívanie nástrojov a metód prináša svoje ovocie a zvyšuje sa kvalita a interaktívnosť cvičenia. Po prejdení školením nám mnohí učitelia povedali, že sa začali cítiť lepšie na hodinách. Doteraz sa nám podarilo vyškoliť už viac ako dve stovky pedagógov na využívanie metód, pomocou ktorých dokážu trénovať študentov aj v soft skills.

Študenti ako posledná neodmysliteľná zložka procesu majú najjednoduchšiu úlohu z pohľadu prípravy, avšak počas semestra závisí ich úspech jedine na ich vlastnej práci. Riešenie aktuálnych problémov spolu s expertmi a pedagógmi posúvajú ich hard a soft skills do úplne novej dimenzie -  tej prepojenej so skutočným svetom. Programom Talentway Academy prešlo už viac ako 2000 študentov, z ktorých väčšina už pôsobí na zaujímavých pracovných pozíciách, pričom veľa z nich si našlo prácu práve počas vlastných projektov pre partnerské firmy.

 

Aké metodiky alebo lepšie povedané nástroje používame?

Možno ste už počuli o nástrojoch design thinking či o projektovej výučbe alebo projektovej organizácii práce. Práve tieto dve hlavné metodiky používame v programe Talentway Academy na  trénovanie soft skills na cvičeniach. Ďalšie informácie o projektovej výučbedesign thinking nájdete tu.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o priebehu tréningov na vyučovaní? Napíšte nám na adresu academy@talentway.net a radi si s Vami dohodneme stretnutie alebo skype.

 

Autor: Michaela, koordinátor projektov

 

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Systém odbornej praxe pre vysokoškolákov

Zapojte sa do nového Systému odbornej praxe a podporte nás, aby sme tento systém rozšírili pre všetky študentov na Slovensku
 

ČÍTAJ VIAC

HR ako emócia

Čo všetko obnáša vytvorenie pozitívnej emócie so zamestnancom a uchádzačom?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM