Ako na soft skills?

22
1
20

Už sme uviedli, že soft skills sa nevyučujú, dajú sa však trénovať. Problém je v tom, že súčasne školy sú viac zamerané na vyučovanie a takmer vôbec nie na tréningy. Tréningy sa robia v súkromnom sektore - buď v kurzoch alebo priamo vo firmách.

Lenže firmy očakávajú, že absolventi škôl budú pripravení pre trh práce a teda budú mať prehľad o svojich mäkkých zručnostiach. A tu narážame na dosť veľký problém - študenti nielenže nevedia pomenovať svoju silnú stránku, často o nej ani nevedia, lebo počas školského obdobia nemali príležitosť zistiť v čom sú skutočne silní.

 

Zopár číseL Ročne skončí približne 35 - 40 000 absolventov vysokých škôl. Takmer každý držiteľ diplomu je predurčený na pozíciu, v ktorej bude dominovať požiadavka na soft skills - člen tímu, front office, R&D, middle management, sales, marketing ...To je aspoň 50% absolventských pozícii, ktoré musí počas onboardingu pretrénovať samotná firma - naučiť princípy tímovej práce, prácu s klientom, mať kritické postoje počas vývoja, vedieť prevziať zodpovednosť, vedieť prezentovať svoju prácu a idey pred vedením, správne argumentovať pred dodávateľmi, prinášať použiteľné idey do inovácii… Tieto tréningové procesy trvajú vo firme 3 - 6 mesiacov. Veľmi ľahko si dokážeme spočítať celkové náklady, ktoré musia firmy vynaložiť na tieto aktivity.

 

A teraz vízia - predstavte si, že už počas štúdia majú študenti priestor trénovať soft skills? Nereálne? V súčasnosti ešte mierne obtiažne, no naše viacročné skúsenosti poskytujú optimizmus. Fakulty majú kapacitu zaviesť aj tréningové aktivity do svojich študijných programov. Chce to len koncepčnejší prístup aj spoluprácu firiem.

 

Nám sa darí už na viacerých fakultách školiť pedagógov na využívanie metód, pomocou ktorých dokážu trénovať študentov aj v soft skills. Robíme to predovšetkým v spolupráci s významnými top firmami na Slovensku. Našim systémom prešlo už viac ako 2000 študentov, z ktorých väčšina už pôsobí na zaujímavých pracovných pozíciách. Pridajte sa do tejto rodiny firiem a začnite si aj prípravovať “tailored graduates”. 

 

V našom programe TalentWay.NET riešime túto výzvu a zavádzame do škôl nové didaktické formy na podporu rozvoja soft skills. Hlavnou metódou je projektová výučba (project-based learning), ktorá mení vzdelávanie v zásadnej podstate - študenti pracujú v tímoch. Takto prebiehajúca výučba je neustálym tréningovým priestorom na rozvoj soft skills.

 

Druhou princípom project-based learning je možnosť pre zapojenie firmy a jej expertov do výučby. Takto získavate príležitosť priamo spolupracovať so študentmi ešte počas štúdia, posilňovať ich tréningy v soft skills a bezprostredne s nimi nadväzovať aj budúcu spoluprácu vo vašej firme.

 

Sledujte nás na www.talentway.net, na FB alebo si vyžiadajte ďalšie informácie o možnostiach zapojiť sa do nášho programu už v letnom semestri 2020. 

  

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Otvárame Talentway Academy pre firmy

Talentway Akadémia je určená pre manažérov a tímy, ktoré sa chcú zlepšiť v oblasti soft skills a tímovej spolupráce.
 

ČÍTAJ VIAC

Spolupráca so školami - áno či nie?

Dodávateľský manuál pre školy, či vplyv firmy na vzdelávanie a prípravu absolventov? A čo tak "tailored gradutes" alebo na mieru šitý absolvent? Sú firmy či školy pripravené na tento formát spolupráce?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM