BANKADEMY 2017

17
5
18

Pochvala priamo od člena predstavenstva, spätná väzba na tvoju prácu a intenzívna spolupráca priamo s odborníkmi, aj o tom je korporátna Bankademy.

Bankademy je spoločným projektom Tatra banky, a.s., Národohospodárskej fakulty a Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Projektu sa v zúčastnilo päť tímov z Národohospodárskej fakulty a jeden tím z Obchodnej fakulty, ktoré riešili reálne zadania v dvoch tématických oblastiach – korporátne a projektové financovanie. Tím Obchodnej fakulty sa venoval marketingu Projektu Bankademy a pripravuje tiež stánok na udalosť Jarná univerzita. V letnom semestri 2016/17 prebiehala Bankademy pod vedením supervízorky Ing. Márie Širáňovej M.A., PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií a supervízorky Ing. Veroniky Nekolovej, PhD. z Katedry marketingu.

Projekt vyvrcholil finálnymi prezentáciami, ktoré prebehli priamo v centrále Tatra banky. Tam študenti predviedli, čo sa počas dvoch mesiacov naučili a najlepší samozrejme neodišli naprázdno. V každej z tématických oblastí bol vyhlásený najlepší tím a zároveň aj celkový víťaz s najväčším počtom bodov.

Na druhom mieste sa umiestnili študenti s témou Chirana T-Injecta – investičné a prevádzkové financovanie vybraného korporátu. Gratulujeme študentom Veronike Šiškovej, Marekovi Pavlovovi, Martinovi Lacekovi a Martinovi Labajovi.

Na prvom mieste sa umiestnil tím s témou Projektové financovanie kancelárskej budovy UNIQ – Staromestská ulica. Gratulujeme študentom Monike Štefancovej, Anne Valachovej a Erikovi Csatárimu.

Počas celého trvania Projektu dostávali tímy informácie hneď od viacerých odborníkov z Tatra banky, ktorí sa im aj individuálne venovali a konzultovali s nimi zadania. Tím expertov bol zložený tak, aby pokryl každú oblasť, ktorú študenti potrebovali pochopiť na zvládnutie svojej úlohy. Lucia Galková, vedúca oddelenia firemných klientov a Pavol Stašík, vedúci firemných analýz sa zameriavali na korporátne zadanie. Vladimír Lakatoš, vedúci oddelenia financovania nehnuteľností zastrešoval tému projektové financovanie. Po výborne zvládnutých prezentáciách samozrejme nasledovala spätná väzba ako aj samotné vyhodnotenie.

Projekty boli vyhodnotené skutočne veľmi pozitívne, čo prisudzujeme práve tomu, že ich viedli aj partneri z praxe. Víťazný tím zožal naozaj veľmi pozitívnu spätnú väzbu dokonca priamo od člena predstavenstva Tatra banky, pána Marcela Kaščáka, ktorý bol tiež jedným z finálnych hodnotiteľov projektov.

Študenti okrem diplomov, ktoré si môžu priložiť k ich životopisu, budú súťažiť o cenu Talentway awards, ktorá bude vyhlásená na Jarnej univerzite dňa 3.5.2017 o 17:00. Na tomto evente sa tiež dozvieš o možnosti zapojenia sa do Projektu v ďalšom semestri -nájdeš nás v stánku Bankademy.

Viac informácii o aktivitách a podmienky účasti v BANKADEMY získate emailom na adrese supervisorky, Ing. Veroniky Nekolovej,PhD.: veronika.nekolova@euba.sk

Radi ti poskytneme všetky potrebné informácie, ukážeme ti výsledky z projektov, vysvetlíme ti, ako sa môžeš zapojiť a čo získaš zapojením sa do predmetu.

Veronika Nekolová

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Sucess story Bankademy

Ako študent prvého ročníka inžinierskeho odboru Bankovníctvo na NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave som sa na prednáške stretol s informáciou o. projekte s názvom Bankademy, ktorý organizovala TalentWay v spolupráci s Tatra bankou.
 

ČÍTAJ VIAC

Interdisciplinarita (Hľadá sa meno pre nový klub!)

So začiatkom nového semestra, sme opäť začali v Talentway naplno makať. Počet dobrých nápadov rástol priamo úmerne s počtom vypitých káv, a vďaka tomu vám v tomto semestri môžeme predstaviť niekoľko nových klubov a projektov.
 

ČÍTAJ VIAC

TEAM

A KONTAKTY