Čo sú soft skills?

19
1
20

Kritické myslenie, kreativita, komunikácia, kooperácia - štyri hlavné mäkké zručnosti (4C) pre 21. storočie, Sú súčasťou našej genetickej výbavy a sa stávajú dôležitým nezriedka aj rozhodujúcim kritériom pri výbere nových pracovníkov predovšetkým z radov absolventov stredných a vysokých škôl. Vyžadujú sa aj ďalšie - súťaživosť, zvedavosť, vynaliezavosť, zásadovosť, spoľahlivosť. K manažérskym predpokladom patria schopnosti motivovať, viesť, byť stratégom či vizionárom. 

 

Ako však spoznať túto výbavu kandídáta? Soft skills nie sú v bežnej vzdelávacej osnove, nedajú sa učiť, iba ak trénovať. Lenže iba niektoré predmety na SŠ či VŠ poskytujú priestor pre térning týchto zručnosti. V klasickom frontálnom vzdelávaní, aké sa stále plošne aplikuje v našom školstve, je stále ťažisko len na získavanie vedomostí (memorovanie), prípadne na osvojenie si profesie (remesla, hard skill).

 

V našom programe TalentWay.NET® riešime túto výzvu a zavádzame do škôl nové didaktické formy na podporu rozvoja soft skills. Hlavnou metódou je projektová výučba (project-based learning), ktorá mení vzdelávanie v zásadnej podstate - študenti pracujú v tímoch. Takto prebiehajúca výučba je neustálym tréningovým priestorom na rozvoj soft skills. 

 

Druhou princípom project-based learning je možnosť pre zapojenie firmy a jej expertov do výučby. Takto získavate príležitosť priamo spolupracovať so študentmi ešte počas štúdia, posilňovať ich tréningy v soft skills a bezprostredne s nimi nadväzovať aj budúcu spoluprácu vo vašej firme.

 

Už desiatky top firiem SR sa úspešne zapojilo do nášho programu a permenentne sa podieľaú na modernej výučbe študentov s cieľom intezívne rozvíjať aj mäké zručnosti svojich budúcich spolupracovníkov. Sledujte nás na informáciách pre firmy, na FB alebo si vyžiadajte ďalšie informácie o možnostiach zapojiť sa do nášho programu už v letnom semestri 2020.

Video 4C

 

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Z pedagóga mentor – lazy students, lazy lector

Pre univerzitných pedagógov prinášame priamu podporu na modernizáciu výučby. Máme skúsenosti aj dobré výsledky. S formátmi sú spokojní tak študenti, ako aj ďalší kolegovia, ktorých sme už zaškolili.
 

ČÍTAJ VIAC

Ako na lepšiu tímovú spoluprácu?

Prax trpí antitímovú generáciu, nakoľko doterajšie vzdelávanie nepodporuje tímovú spoluprácu. Zatiaľ to ide len zbieraním skúseností. Dá sa to však zmeniť - kurzami, čo je rýchlejšie aj adresnejšie. Nová Talentway Academy vám pomôže :)
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM