Čo sú to tie "mäkké zručnosti"?

19
1
20

 

Kritické myslenie, kreativita, komunikácia, kooperácia - štyri hlavné mäkké zručnosti (4C) pre 21. storočie, Sú súčasťou našej genetickej výbavy a sa stávajú dôležitým nezriedka aj rozhodujúcim kritériom pri výbere nových pracovníkov predovšetkým z radov absolventov stredných a vysokých škôl. Vyžadujú sa aj ďalšie - súťaživosť, zvedavosť, vynaliezavosť, zásadovosť, spoľahlivosť. K manažérskym predpokladom patria schopnosti motivovať, viesť, byť stratégom či vizionárom.

Ako však dokážeme tieto zručnosti rozvíjať? 

Pedagógom ponúkame do konca augusta až 50% ZĽAVU na online kurzy, vďaka ktorým aktivizujete a motivujete študentov na svojich hodinách. Počas kurzov sa naučíte ako rozvíjať a trénovať mäkké zručnosti či ako podnietiť pravidelnú spätnú väzbu u študentov. 

Ako na projektovú výučbu s použitím aktivizačných prvkov na hodine 

ZĽAVOVÝ KÓD 50%: PROJEKTOVA

Aktivizačné a motivačné techniky na hodinách 

ZĽAVOVÝ KÓD 50%: SUPER STUDENT

Nástroje Design Thinking vo výučbe

ZĽAVOVÝ KÓD 50%: DESIGN 

Pozor zľavy platia len do konca augusta.

Učenie vs tréning

Soft skills nie sú v bežnej vzdelávacej osnove, nedajú sa učiť, iba ak trénovať. Lenže iba niektoré predmety na SŠ či VŠ poskytujú priestor pre tréning týchto zručnosti. V klasickom frontálnom vzdelávaní, aké sa stále plošne aplikuje v našom školstve, je stále ťažisko len na získavanie vedomostí (memorovanie), prípadne na osvojenie si profesie (remesla, hard skills).

V našom programe TalentWay.NET® riešime túto výzvu a zavádzame do škôl nové didaktické formy na podporu rozvoja soft skills. Hlavnou metódou je projektová výučba (project-based learning), ktorá mení vzdelávanie v zásadnej podstate - študenti pracujú v tímoch. Takto prebiehajúca výučba je neustálym tréningovým priestorom na rozvoj soft skills. 

Druhým princípom project-based learning je možnosť pre zapojenie firmy a jej expertov do výučby. Takto získavate príležitosť priamo spolupracovať so študentmi ešte počas štúdia, posilňovať ich tréningy v soft skills a bezprostredne s nimi nadväzovať aj budúcu spoluprácu vo vašej firme.

Video 4C

 

Už desiatky top firiem SR sa úspešne zapojilo do nášho programu a permanentne sa podieľajú na modernej výučbe študentov s cieľom intenzívne rozvíjať aj mäkké zručnosti svojich budúcich spolupracovníkov. Sledujte nás na informáciách pre firmy, na FB alebo si vyžiadajte ďalšie informácie o možnostiach zapojiť sa do nášho programu už v letnom semestri 2020.

 

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Systém odbornej praxe pre vysokoškolákov

Zapojte sa do nového Systému odbornej praxe a podporte nás, aby sme tento systém rozšírili pre všetky študentov na Slovensku
 

ČÍTAJ VIAC

HR ako emócia

Čo všetko obnáša vytvorenie pozitívnej emócie so zamestnancom a uchádzačom?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM