Čo sú soft skills?

19
1
20

Kritické myslenie, kreativita, komunikácia, kooperácia - štyri hlavné mäkké zručnosti (4C) pre 21. storočie, Sú súčasťou našej genetickej výbavy a sa stávajú dôležitým nezriedka aj rozhodujúcim kritériom pri výbere nových pracovníkov predovšetkým z radov absolventov stredných a vysokých škôl. Vyžadujú sa aj ďalšie - súťaživosť, zvedavosť, vynaliezavosť, zásadovosť, spoľahlivosť. K manažérskym predpokladom patria schopnosti motivovať, viesť, byť stratégom či vizionárom. 

 

Ako však spoznať túto výbavu kandídáta? Soft skills nie sú v bežnej vzdelávacej osnove, nedajú sa učiť, iba ak trénovať. Lenže iba niektoré predmety na SŠ či VŠ poskytujú priestor pre térning týchto zručnosti. V klasickom frontálnom vzdelávaní, aké sa stále plošne aplikuje v našom školstve, je stále ťažisko len na získavanie vedomostí (memorovanie), prípadne na osvojenie si profesie (remesla, hard skill).

 

V našom programe TalentWay.NET® riešime túto výzvu a zavádzame do škôl nové didaktické formy na podporu rozvoja soft skills. Hlavnou metódou je projektová výučba (project-based learning), ktorá mení vzdelávanie v zásadnej podstate - študenti pracujú v tímoch. Takto prebiehajúca výučba je neustálym tréningovým priestorom na rozvoj soft skills. 

 

Druhou princípom project-based learning je možnosť pre zapojenie firmy a jej expertov do výučby. Takto získavate príležitosť priamo spolupracovať so študentmi ešte počas štúdia, posilňovať ich tréningy v soft skills a bezprostredne s nimi nadväzovať aj budúcu spoluprácu vo vašej firme.

 

Už desiatky top firiem SR sa úspešne zapojilo do nášho programu a permenentne sa podieľaú na modernej výučbe študentov s cieľom intezívne rozvíjať aj mäké zručnosti svojich budúcich spolupracovníkov. Sledujte nás na informáciách pre firmy, na FB alebo si vyžiadajte ďalšie informácie o možnostiach zapojiť sa do nášho programu už v letnom semestri 2020.

Video 4C

 

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Otvárame Talentway Academy pre firmy

Talentway Akadémia je určená pre manažérov a tímy, ktoré sa chcú zlepšiť v oblasti soft skills a tímovej spolupráce.
 

ČÍTAJ VIAC

Spolupráca so školami - áno či nie?

Dodávateľský manuál pre školy, či vplyv firmy na vzdelávanie a prípravu absolventov? A čo tak "tailored gradutes" alebo na mieru šitý absolvent? Sú firmy či školy pripravené na tento formát spolupráce?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM