Design thinking - kde inde ako na univerzite?

9
2
19

 

Design thinking je metodika, ktorá kombinuje rôzne odbornosti, špecifické nástroje a spôsoby riešenia problému tak, aby sme prostredníctvom ich využitia našli inovatívne riešenie.
(Zdroj: https://oxfordinnovationservices.co.uk/design-thinking-how-it-will-help-you-innovate/)

Metódy Design thinking používajú dizajnéri vo svojich návrhoch, manažéri a podnikatelia v tvorbe biznis modelov, vývojári pri vývoji softvéru. Je to najmä preto, že podporuje nové nápady, kreativitu, myslenie „out of the box“ a takisto aj spájanie rôznych odborných znalostí, napr. interdisciplinaritu a tímovosť.

 

Prečo by sa práve na univerzite malo vyučovať metódami Design thinking?

 

Na zahraničných univerzitách ako Oxford, Harvard, ale aj bližšie – na Technickej univerzite v Drážďanoch nie sú tieto metodiky ničím novým. Univerzity podporujú inovatívne metódy výučby, pedagógovia sú k nim vedení a majú vytvorené prostredie pre ich implementovanie...

Podľa WEF – World Economic Forum budú mať v roku 2022 rastúcu tendenciu tieto schopnosti: inovatívne a analytické myslenie, kreativita, originalita, iniciatíva, programovanie a technologický dizajn, komplexné riešenie problémov a kritické myslenie. Naopak, klesajúcu tendenciu majú: schopnosť memorovať a počúvať, finančný a personálny manažment, manuálne zručnosti a precíznosť a mnohé ďalšie. Z toho vyplýva, že klesajúcu tendenciu majú schopnosti, ktoré sú nahrádzané strojmi, robotmi a softvérmi.
(Zdroj: https://www.weforum.org/agenda/2018/09/future-of-jobs-2018-things-to-know/)

To je odpoveď, prečo by mali primárne školy  - či už základné, stredné alebo vysoké venovať pozornosť tomu, čo trh očakáva od absolventov a viesť ich k tomu, aby boli schopní uplatniť úspešne sa uplatniť na trhu práce. Absolventi vysokých škôl, ktorí vstupujú na trh práce musia byť stále viac kreatívnejší, hľadať riešenia a logické súvislosti, musia vedieť kriticky a konštruktívne myslieť.

 

Ako vyzerá použitie metód Design thinking v praxi?

 

Základom je orientácia na problém a jeho riešenie. Dôležitým prvkom je motivácia poslucháčov, ich aktivizácia. Vaša hodina je úplne iná, keď vaši študenti sú aktívni, diskutujú s vami a odovzdávajú vám späť energiu. Nie je to science fiction :)

Rozdiel medzi tradičným vyučovaním a používaním Design thinking je ten, že študenti pracujú v tímoch, orientujú sa na riešenie problému, do popredia sa dostáva ich inovatívne a kritické myslenie. Pedagóg sa stáva partnerom, dokáže podnecovať diskusiu a študentov k práci. Študent sa nesnaží memorovať, ale prinášať na nové nápady.

Medzi najobľúbenejšie metódy  medzi študentmi patria: Who What Why How, Persona, Matrix scale a Prototyping. Avšak na prvom mieste v obľúbenosti vedú jednoznačne Warm-upy. Sú to aktivizačné hravé techniky, ktoré slúžia na spoznávanie a utužovanie tímového ducha. Ich trvanie je maximálne 10 minút a je vhodné zaradiť ich buď na úvod vyučovacej hodiny na navodenie priateľskej atmosféry alebo v strede vyučovacej hodiny v prípade, že študenti počas práce potrebujú rozptýlenie.

 

Súčasná generácia študentov sa dá motivovať, nie je pravdou, že generácia Y je lenivá ... len potrebuje iné stimuly ako generácia predošlá.

 

Budeme sa snažiť pravidelne prispievať práve o jednotlivých metódach Design thinking,  Warm -upových aktivitách a Projektovej výučbe. V minulom roku sme uskutočnili 6 Workshopov pre pedagógov na tému Design thinking a Projektová výučba.  V ďalšom semestri plánujeme niekoľko Workshopov pre pedagógov.

 

Nie je pravda, že naši pedagógovia sú nekvalitní a bez motivácie. Naše aktivity by však nemali žiadny efekt bez motivovaných pedagógov, ktorí stále veria v zmenu, ktorí veria, že v našich študentoch je viac, že ich majú čo naučiť a že povolanie učiteľa je poslaním.

 

Viac informácií o Design thinking workshopoch nájdete v skecii Academy

 

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Systém odbornej praxe pre vysokoškolákov

Zapojte sa do nového Systému odbornej praxe a podporte nás, aby sme tento systém rozšírili pre všetky študentov na Slovensku
 

ČÍTAJ VIAC

HR ako emócia

Čo všetko obnáša vytvorenie pozitívnej emócie so zamestnancom a uchádzačom?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM