Design thinking - kde inde ako na univerzite?

9
2
19

 

Design thinking je metodika, ktorá kombinuje rôzne odbornosti, špecifické nástroje a spôsoby riešenia problému tak, aby sme prostredníctvom ich využitia našli inovatívne riešenie.
(Zdroj: https://oxfordinnovationservices.co.uk/design-thinking-how-it-will-help-you-innovate/)

Metódy Design thinking používajú dizajnéri vo svojich návrhoch, manažéri a podnikatelia v tvorbe biznis modelov, vývojári pri vývoji softvéru. Je to najmä preto, že podporuje nové nápady, kreativitu, myslenie „out of the box“ a takisto aj spájanie rôznych odborných znalostí, napr. interdisciplinaritu a tímovosť.

 

Prečo by sa práve na univerzite malo vyučovať metódami Design thinking?

 

Na zahraničných univerzitách ako Oxford, Harvard, ale aj bližšie – na Technickej univerzite v Drážďanoch nie sú tieto metodiky ničím novým. Univerzity podporujú inovatívne metódy výučby, pedagógovia sú k nim vedení a majú vytvorené prostredie pre ich implementovanie...

Podľa WEF – World Economic Forum budú mať v roku 2022 rastúcu tendenciu tieto schopnosti: inovatívne a analytické myslenie, kreativita, originalita, iniciatíva, programovanie a technologický dizajn, komplexné riešenie problémov a kritické myslenie. Naopak, klesajúcu tendenciu majú: schopnosť memorovať a počúvať, finančný a personálny manažment, manuálne zručnosti a precíznosť a mnohé ďalšie. Z toho vyplýva, že klesajúcu tendenciu majú schopnosti, ktoré sú nahrádzané strojmi, robotmi a softvérmi.
(Zdroj: https://www.weforum.org/agenda/2018/09/future-of-jobs-2018-things-to-know/)

To je odpoveď, prečo by mali primárne školy  - či už základné, stredné alebo vysoké venovať pozornosť tomu, čo trh očakáva od absolventov a viesť ich k tomu, aby boli schopní uplatniť úspešne sa uplatniť na trhu práce. Absolventi vysokých škôl, ktorí vstupujú na trh práce musia byť stále viac kreatívnejší, hľadať riešenia a logické súvislosti, musia vedieť kriticky a konštruktívne myslieť.

 

Ako vyzerá použitie metód Design thinking v praxi?

 

Základom je orientácia na problém a jeho riešenie. Dôležitým prvkom je motivácia poslucháčov, ich aktivizácia. Vaša hodina je úplne iná, keď vaši študenti sú aktívni, diskutujú s vami a odovzdávajú vám späť energiu. Nie je to science fiction :)

Rozdiel medzi tradičným vyučovaním a používaním Design thinking je ten, že študenti pracujú v tímoch, orientujú sa na riešenie problému, do popredia sa dostáva ich inovatívne a kritické myslenie. Pedagóg sa stáva partnerom, dokáže podnecovať diskusiu a študentov k práci. Študent sa nesnaží memorovať, ale prinášať na nové nápady.

Medzi najobľúbenejšie metódy  medzi študentmi patria: Who What Why How, Persona, Matrix scale a Prototyping. Avšak na prvom mieste v obľúbenosti vedú jednoznačne Warm-upy. Sú to aktivizačné hravé techniky, ktoré slúžia na spoznávanie a utužovanie tímového ducha. Ich trvanie je maximálne 10 minút a je vhodné zaradiť ich buď na úvod vyučovacej hodiny na navodenie priateľskej atmosféry alebo v strede vyučovacej hodiny v prípade, že študenti počas práce potrebujú rozptýlenie.

 

Súčasná generácia študentov sa dá motivovať, nie je pravdou, že generácia Y je lenivá ... len potrebuje iné stimuly ako generácia predošlá.

 

Budeme sa snažiť pravidelne prispievať práve o jednotlivých metódach Design thinking,  Warm -upových aktivitách a Projektovej výučbe. V minulom roku sme uskutočnili 6 Workshopov pre pedagógov na tému Design thinking a Projektová výučba.  V ďalšom semestri plánujeme niekoľko Workshopov pre pedagógov.

 

Nie je pravda, že naši pedagógovia sú nekvalitní a bez motivácie. Naše aktivity by však nemali žiadny efekt bez motivovaných pedagógov, ktorí stále veria v zmenu, ktorí veria, že v našich študentoch je viac, že ich majú čo naučiť a že povolanie učiteľa je poslaním.

 

Najbližší workshop Design Thinking Tools sa uskutoční 15.februára 2019Viac informácií o workshope Design Thinking Tools nájdete tu

 

Registrácia na workshopy

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Bankademy sa vracia!

Veľmi sa tešíme, že po niekoľkých úspešných ročníkoch spúšťame Bankademy opäť. Je to unikátny projekt programu Talentway v spolupráci s Tatra Bankou a Národohospodárskou fakultou EU.
 

ČÍTAJ VIAC

Design thinking - kde inde ako na univerzite?

Design thinking je metodika, ktorá kombinuje rôzne odbornosti, špecifické nástroje a spôsoby riešenia problému tak, aby sme prostredníctvom ich využitia našli inovatívne riešenie.
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM