Dokážeme zlúčiť navonok nezlučiteľné?

9
6
20

 

Univerzita Konštantína Filozofa, študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky zameraní na filozofické vzdelanie na jednej strane. Na strane druhej Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry a ich kreatívni študenti, ktorí študujú dizajn a architektúru.

Dva rôzne pohľady na svet sa spojili na pôde YIT Slovakia s.r.o., kde študenti po celosemestrálnej práci prezentovali projekty z oblasti modulárnej výstavby. Základným cieľom projektu Living 2050 bolo priniesť a identifikovať inovácie vo výstavbe a zariaďovaní rezidenčných objektov pre rok 2050, zamyslieť sa nad tým, ako bude vyzerať život človeka v roku 2050, či bude pracovať doma, alebo v kancelárii a aké požidavky má spĺňať jeho pracovisko.

Projektu sa zúčastnilo 71 študentov a z toho 25 bolo z Katedry anglistiky a amerikanistiky v Nitre.

Prezentácie študentov filozofickej fakulty prebiehali v anglickom jazyku a boli vyhodnotené na veľmi vysokej úrovni, čo ocenil aj riaditeľ rezidenčných projektov Ing. Peter Dovala.

Pedagógovia z UKF sa vrámci našej akadémie zúčastňovali na tréningoch moderných techník výučby - projektovej výučby a nástrojoch na aktivizáciu študentov, vďaka ktorým sme ľahko zvládli celý proces projektu. 

Študentské tímy sa zaoberali problematikou zmenšovania sa rezidenčných priestorov, vývojom pracovných príležitostí, prácou z domu (home office). Tímy pracovali aj na prieskumoch a identifikácii cieľovej skupiny, kde uskutočňovali dotazníkové prieskumy, alebo hĺbkové interview. Študenti svoje výstupy prezentovali v januári 2020 na pôde YIT, kde okrem prezentácií prebiehal neformálny networking s manažérmi firiem a študentami ostatných univerzít.

Študenti na základe prezentácií dostali ponuku platenej pracovnej stáže v spoločnosti YIT Slovakia s.r.o. Spolupráca medzi zúčastnenými partnerskými subjektmi bude pokračovať, aktuálne je v štádiu prípravy a dolaďovania ďalších krokov.

Povedali o nás jazykoví pedagógovia UKF:

1. 6.2.2020 sme sa zúčastnili workshopu Design Thinking (DT), vďaka ktorému sme sa naučili aplikovať aktivizačné a kreatívne techniky - napr. metóda Who/What/Way, Persona, Brainwriting... priamo v simulovaných praktických činnostiach v našej jazykovej výučbe. Na workshope oceňujeme najmä skutočnosť, že bol orientovaný veľmi prakticky a jednotlivé techniky sme si mohli vyskúšať a sami sa tak na chvíľu ocitnúť v roli našich študentov. Ďalším dôležitým benefitom tohto podujatia bolo posilnenie našich soft skills (tímová práca, schopnosť kooperácie, prezentačné schopnosti), teda interpersonálnych zručností, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na zvládnutie praktických problémov zadaných našimi lektormi. Workshop Design Thinking bol pre nás prínosom a radi sa podobného podujatia zúčastníme aj v budúcnosti. Naša vďaka patrí lektorkám Veronike Nekolovej, Brigite Boorovej a Anne Veszpremi Sirotkovej za ich milý prístup  a  profesionálny mentoring. (Kozacikova, Missikova - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

2. Ďakujem za osvieženie pamäte a precvičenie si design thinkingových metód.

Aj my lektori z času na čas potrebujeme vyjsť z role učiteľa a vyskúšať si ako sa študent cíti a vníma to, čo robíme na hodinách. Veľa mi vaše workshopy dali, okrem iného aj možnosť spoznať ľudí, ktorí zmýšľajú podobne ako ja a chcú ísť vo výuke inou ako štadardnou cestou. Využívam metódu „Who What Why How questions" ale aj z minulého kurzu "Letter to Grandma". (Jurištová)

 

Autor: Veronika Nekolová

 

 

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Systém odbornej praxe pre vysokoškolákov

Zapojte sa do nového Systému odbornej praxe a podporte nás, aby sme tento systém rozšírili pre všetky študentov na Slovensku
 

ČÍTAJ VIAC

HR ako emócia

Čo všetko obnáša vytvorenie pozitívnej emócie so zamestnancom a uchádzačom?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM