3x Foodie

20
12
18

Do tretice všetko dobré – to platí aj pre Foodie klub a preto je otvorený pre študentov už po tretí krát, čoho výsledkom sú vedomosti a praktické schopnosti, ktoré študenti nadobúdajú počas spolupráce.

28. septembra sa študenti Obchodnej fakulty stretli spolu so supervisorom klubu Foodie – Dr. Ing. Malzgoratou A. Jarrosovou na recepcii business centra. Firma Nestlé si v rámci Foodie klubu pripravila prezentácie, aby sa študenti zoznámili s prostredím firmy, s jej históriou, s kategóriami potravín, ktoré vyrába a produktovými inováciami.

Okrem toho, študentom boli predstavené témy, na ktorých počas celého semestra pracujú a snažia sa vymyslieť kreatívne riešenie.

S predstaviteľmi firmy Nestlé (Róbert Ki?ina, Martin Števár, Lucia Nováková, Rita Bohonyová, Patrícia Borárošová) sa študenti stretávajú počas celého semestra. Pripomienkujú jednotlivé časti projektu, ktoré študenti prezentujú a snažia sa dopomôcť študentom k riešeniu daných problémov.

Na záver semestra budú študenti prezentovať záverečné projekty pre manažmentom firmy. Najlepší tím získa ocenenie a študent, ktorý dokáže presvedčiť sa môže tešiť aj na stáž.

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Bankademy sa vracia!

Veľmi sa tešíme, že po niekoľkých úspešných ročníkoch spúšťame Bankademy opäť. Je to unikátny projekt programu Talentway v spolupráci s Tatra Bankou a Národohospodárskou fakultou EU.
 

ČÍTAJ VIAC

Design thinking - kde inde ako na univerzite?

Design thinking je metodika, ktorá kombinuje rôzne odbornosti, špecifické nástroje a spôsoby riešenia problému tak, aby sme prostredníctvom ich využitia našli inovatívne riešenie.
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM