3x Foodie

20
12
18

Do tretice všetko dobré – to platí aj pre Foodie klub a preto je otvorený pre študentov už po tretí krát, čoho výsledkom sú vedomosti a praktické schopnosti, ktoré študenti nadobúdajú počas spolupráce.

28. septembra sa študenti Obchodnej fakulty stretli spolu so supervisorom klubu Foodie – Dr. Ing. Malzgoratou A. Jarrosovou na recepcii business centra. Firma Nestlé si v rámci Foodie klubu pripravila prezentácie, aby sa študenti zoznámili s prostredím firmy, s jej históriou, s kategóriami potravín, ktoré vyrába a produktovými inováciami.

Okrem toho, študentom boli predstavené témy, na ktorých počas celého semestra pracujú a snažia sa vymyslieť kreatívne riešenie.

S predstaviteľmi firmy Nestlé (Róbert Kičina, Martin Števár, Lucia Nováková, Rita Bohonyová, Patrícia Borárošová) sa študenti stretávajú počas celého semestra. Pripomienkujú jednotlivé časti projektu, ktoré študenti prezentujú a snažia sa dopomôcť študentom k riešeniu daných problémov.

Na záver semestra budú študenti prezentovať záverečné projekty pre manažmentom firmy. Najlepší tím získa ocenenie a študent, ktorý dokáže presvedčiť sa môže tešiť aj na stáž.

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Telco Club

Pilotný projekt Telco klub v spolupráci s programom Talentway, OF Ekonomickej univerzity v Bratislave a O2 Slovakia prináša možnosť nahliadnuť do sveta slovenských telekomunikačných operátorov.
 

ČÍTAJ VIAC

3x Foodie

Do tretice všetko dobré – to platí aj pre Foodie klub a preto je otvorený pre študentov už po tretí krát, čoho výsledkom sú vedomosti a praktické schopnosti, ktoré študenti nadobúdajú počas spolupráce.
 

ČÍTAJ VIAC

TEAM

A KONTAKTY