HR ako emócia

14
7
20

 

Získanie a udržanie si kandidáta počas niekoľkých rokov môže byť veľmi náročné. Viacero odborníkov v oblasti HR odporúča budovať so zamestnancami ale aj kandidátmi dlhodobý vzťah prostredníctvom emócií. Prieskum odporúča využívanie nových dostupných metód a technológií na vytvorenie jedinečnej skúsenosti pre zamestnanca/ uchádzača vďaka design thinking, analýze big data či využívaniu mobilov a sociálnych sietí. V rámci svojej správy o trendoch v HR segmente firma Mercer zverejnila krásny ale výstižný obrázok zobrazujúci všetky dôležité momenty pre vybudovanie dobrého vzťahu firmy a zamestnanca.

 

Zdroj: The future of HR, Mercer, 2019.

Možno si poviete: „Je to pekné, ale ako mi to pomôže“. Budovanie vzťahu znižuje fluktuáciu zamestnancov, zvyšuje ich výkonnosť a ovplyvňuje ich schopnosť podávať lepšie výkony v ťažších časoch. Nezanedbateľnou súčasťou je aj budovanie dobrého mena firmy, vďaka čomu rastie aj hodnota samotnej firmy.

Okrem bežných odmien môžeme teda vytvorením emócie ponúknuť zamestnancovi vyššiu „employee value proposition“ teda hodnotu pre zamestnanca, ktorá stavia dlhodobom kariérnom raste, firemnej kultúre a zmysluplnosti práce.  Na týchto základoch stavia aj prieskum firmy Deloitte, ktorý hovorí o sile sociálneho podniku dlhodobým vytváraním hodnôt pre zamestnancov, firmu a spoločnosť.

Z prieskumu vyplýva dôležitosť spolupatričnosti a podieľaní sa na vytváraní kolektívnej hodnote. Medzi trendy budúcnosti taktiež podľa prieskumu patrí vytváranie tzv. supertímov založených na spolupráci ľudí a technológií či komplementarite ich zručností.

 

Zdroj: 2020 Deloitte Global Human Capital Trends, Deloitte, 2020.

Nesmieme zabúdať ani na meniacu sa rolu jednotlivca ako pracovníka z mechanizátora na inovátora a s tým spojené nadobúdanie nových schopností a celoživotné vzdelávanie. Tu narážame opäť aj na problém aktuálneho vzdelávacieho systému, ktorý nedokáže dostatočne rýchlo pretavovať nové potreby trhu do vzdelávacích programov.

V čom sa teda potrebujeme vzdelávať? Podniky prešli z výrobného obdobia (age of production) do obdobia obrazotvornosti (age of imagination). Následne sa líšia aj potrebné zručnosti a schopnosti, ktoré inklinujú k menej kvantifikovateľným schopnostiam ako sú mäkké zručnosti, najmä kritické myslenie, emocionálna inteligencia a spolupráca.

Vzhľadom na rýchlo sa meniace prostredie teda nemôžeme rátať ani s troma základnými predpokladmi:

  • Pracovné výsledky sú stabilné (organizácia vie čo a ako chce robiť)
  • Práca je predvídateľná (fixné a pravidelné úlohy)
  • Ľudia sú nahraditeľný (pracovník mechanizátor)

Udržanie zamestnancov a pritiahnutie uchádzačov sa stáva o to náročnejším. Vytváranie spoločných hodnôt, zmysel spolupatričnosti  či podpora všeobecného well-being však kladú dobrý základ pre vytvorenie pozitívnej emócie a naviazanie silného vzťahu so zamestnancami a uchádzačmi.

Z môjho pohľadu je najdôležitejšie si uvedomiť možnosti spolupráce technológie a zamestnancov, čo prináša firme vyššiu pridanú hodnotu a zároveň poukazuje na fakt, že ľudí nemožno kompletne nahradiť automatizáciou, ale je dôležité podporovať ich vzdelávanie. Tento fakt môže zvýšiť pocit bezpečia u zamestnancov, ich angažovanosť v podniku a vytvorenie hlbšieho pozitívneho vzťahu.

Trocha štatistiky na záver

Firmy vyžívajúce princípy dobrého vzťahu so zamestnancom zaznamenali nasledovné výsledky:

  • Efektívna a pravidelná komunikácia medzi manažérmi a zamestnancami, ako aj medzi zamestnancami zvýšila výkonnosť o 34%
  • Jasnosť a zrozumiteľnosť úloh zvýšila výkonnosť o 36%
  • Pravidelná a férová spätná väzba relevantná k pracovnej pozícii zvýšila výkonnosť až o 39%

Zdroj: The future of HR, Mercer, 2019.

 

Ako sa darí Vám vytvoriť pozitívnu emóciu u zamestnancov?

Napíšte nám na academy@talentway.net 

 

Autor: Michaela, koordinátor projektov

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Systém odbornej praxe pre vysokoškolákov

Zapojte sa do nového Systému odbornej praxe a podporte nás, aby sme tento systém rozšírili pre všetky študentov na Slovensku
 

ČÍTAJ VIAC

HR ako emócia

Čo všetko obnáša vytvorenie pozitívnej emócie so zamestnancom a uchádzačom?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM