Finančná gramotnosť na princípe projektovej výučby

10
1
20

 

Pre učiteľov stredných škôl sme v spolupráci s partnerom z praxe pripravili jednoduchú, prehľadnú a ľahko aplikovateľnú metodiku pre rozvoj "sedliackeho uvažovania" o podstate ekonomického fungovania a hospodárenia človeka. Na necelých 40 stranách si každý študent strednej školy dokáže rýchlo a koncepčne vypracovať svoj ekonomický projekt pre celý život. Či už v rámci rodiny, kde vyrastá, alebo v roli mladého absolventa školy vstupujúceho na trh práce a plniaceho si osobné sny a ciele, alebo neskôr aj ako podnikateľa či investora. Učiteľ vďaka metodike študentov motivuje hrou o štyri stupne finančného experta: Gazda, Agent, Garant, Génius.

Na základe sedliackeho rozumu sa táto metodika riadi ekonomicky efektívnym pravidlom "jednou ranou tri muchy". Každý študent vďaka nej získa:

  • finančnú gramotnosť,
  • základy projektovej práce - tímovosť, plán, etapy, aktivity, výstupy,
  • prehĺbenie praktických zručností v prostredí excelu.

Pre zavedenie finančnej gramotnosti do vašej školy poskytujeme kompletný súbor služieb, ktorý sa skladá z:

  • akreditovaného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov SŠ (9 kreditov), využiteľné v predmetoch Informatika, NOS, matematika a iné,
  • osvojenia si metodiky ľahko pochopiteľnou formou na princípoch projektovej výučby, ktorá je využiteľná aj pre vaše ďalšie odborné predmety,
  • metodickej príručky,
  • posterov a ďalších podporných materiálov na podporu vzdelávacieho procesu.


Pre viac informácií o realizácii školení píšte na academy@talentway.net  Per pedagógov stredných škôl zabezpečíme kompletné školenie vrátane záverečnej skúšky, ktoré absolvovala už takmer 100-ka učiteľov. Počas školenia sa okrem finančnej gramotnosti naučíte princípy projektovej výučby, ktorá umožňuje úpravu predmetu na hravú a interaktívnu formu, kde študenti pracujú v tímoch na konkrétnom projekte z praxe, pričom takto rozvíjajú svoje mäkké zručnosti.

 

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Systém odbornej praxe pre vysokoškolákov

Zapojte sa do nového Systému odbornej praxe a podporte nás, aby sme tento systém rozšírili pre všetky študentov na Slovensku
 

ČÍTAJ VIAC

HR ako emócia

Čo všetko obnáša vytvorenie pozitívnej emócie so zamestnancom a uchádzačom?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM