Finančná gramotnosť na princípe projektovej výučby

10
1
20

Dobrá správa pre učiteľov SŠ - poskytujeme veľmi jednoduchú, prehľadnú a ľahko aplikovateľnú metodiku pre rozvoj "sedliackeho uvažovania" o podstate ekonomického fungovania a hospodárenia človeka. Na necelých 40 stranách si každý študent SŠ dokáže rýchlo a koncepčne vypracovať svoj ekonomický projekt pre celý život. Či už v rámci rodiny, kde vyrastá, alebo v roli mladého absolventa školy vstupujúceho na trh práce a plniaceho si osobné sny a ciele, alebo neskôr aj ako podnikateľa či investora. Motivujte a zabávajte svojich študentov hrou o štyri stupne finančného experta - Gazda, Agent, Garant, Génius :)

A na princípe sedilackeho rozumu disponuje táto metodika ekonomicky efektívnym pravidlom - "jednou ranou tri muchy", lebo pomocou tejto metodiky každý študent získa:

  • finančnú gramotnosť,
  • základy projektovej práce - tímovosť, plán, etapy, aktivity, výstupy,
  • prehĺbenie praktických zručností v prostredí excelu.

Pre zavedenie finančnej gramotnosti do vašej školy poskytujeme kompletný súbor služieb, ktorý sa skladá z:

  • akreditovaného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov SŠ (9 kreditov), využiteľné v predmetoch Informatika, NOS. matematika a iné,
  • osvojenie si metodiky hravej a ľahko pochopiteľnej formy na princípoch projektovej výučby, využiteľné aj pre vaše ďalšie odborné predmety,
  • brožúry s obsahom jednoduchej metodiky pre učiteľov,
  • postery a ďalšie podporné materiály na podporu vzdelávacieho procesu.

Zabezpečíme kompletné školenie pre učiteľov SŠ aj so záverečnou skúškou, ktoré absolvovala už takmer 100-ka učiteľov. Okrem finančnej gramotnosti vám poskytneme aj princípy projektovej výučby - teda ako upraviť váš predmet na hravú, interaktívnu formu, kde pracujú študenti v tímoch na konkrétnom projekte z praxe a takto rozvíjajú svoje mäkké zručnosti.

Infomujte sa a požiadavky na realizáciu kurzov píšte na mail: abc.univerzita@gmail.com

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Z pedagóga mentor – lazy students, lazy lector

Pre univerzitných pedagógov prinášame priamu podporu na modernizáciu výučby. Máme skúsenosti aj dobré výsledky. S formátmi sú spokojní tak študenti, ako aj ďalší kolegovia, ktorých sme už zaškolili.
 

ČÍTAJ VIAC

Ako na lepšiu tímovú spoluprácu?

Prax trpí antitímovú generáciu, nakoľko doterajšie vzdelávanie nepodporuje tímovú spoluprácu. Zatiaľ to ide len zbieraním skúseností. Dá sa to však zmeniť - kurzami, čo je rýchlejšie aj adresnejšie. Nová Talentway Academy vám pomôže :)
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM