Finančná gramotnosť na princípe projektovej výučby

10
1
20

Dobrá správa pre učiteľov SŠ - poskytujeme veľmi jednoduchú, prehľadnú a ľahko aplikovateľnú metodiku pre rozvoj "sedliackeho uvažovania" o podstate ekonomického fungovania a hospodárenia človeka. Na necelých 40 stranách si každý študent SŠ dokáže rýchlo a koncepčne vypracovať svoj ekonomický projekt pre celý život. Či už v rámci rodiny, kde vyrastá, alebo v roli mladého absolventa školy vstupujúceho na trh práce a plniaceho si osobné sny a ciele, alebo neskôr aj ako podnikateľa či investora. Motivujte a zabávajte svojich študentov hrou o štyri stupne finančného experta - Gazda, Agent, Garant, Génius :)

A na princípe sedilackeho rozumu disponuje táto metodika ekonomicky efektívnym pravidlom - "jednou ranou tri muchy", lebo pomocou tejto metodiky každý študent získa:

  • finančnú gramotnosť,
  • základy projektovej práce - tímovosť, plán, etapy, aktivity, výstupy,
  • prehĺbenie praktických zručností v prostredí excelu.

Pre zavedenie finančnej gramotnosti do vašej školy poskytujeme kompletný súbor služieb, ktorý sa skladá z:

  • akreditovaného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov SŠ (9 kreditov), využiteľné v predmetoch Informatika, NOS. matematika a iné,
  • osvojenie si metodiky hravej a ľahko pochopiteľnej formy na princípoch projektovej výučby, využiteľné aj pre vaše ďalšie odborné predmety,
  • brožúry s obsahom jednoduchej metodiky pre učiteľov,
  • postery a ďalšie podporné materiály na podporu vzdelávacieho procesu.

Zabezpečíme kompletné školenie pre učiteľov SŠ aj so záverečnou skúškou, ktoré absolvovala už takmer 100-ka učiteľov. Okrem finančnej gramotnosti vám poskytneme aj princípy projektovej výučby - teda ako upraviť váš predmet na hravú, interaktívnu formu, kde pracujú študenti v tímoch na konkrétnom projekte z praxe a takto rozvíjajú svoje mäkké zručnosti.

Infomujte sa a požiadavky na realizáciu kurzov píšte na mail: abc.univerzita@gmail.com

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Otvárame Talentway Academy pre firmy

Talentway Akadémia je určená pre manažérov a tímy, ktoré sa chcú zlepšiť v oblasti soft skills a tímovej spolupráce.
 

ČÍTAJ VIAC

Spolupráca so školami - áno či nie?

Dodávateľský manuál pre školy, či vplyv firmy na vzdelávanie a prípravu absolventov? A čo tak "tailored gradutes" alebo na mieru šitý absolvent? Sú firmy či školy pripravené na tento formát spolupráce?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM