Interdisciplinarita (Hľadá sa meno pre nový klub!)

9
11
18

Jedným z najväčších úspechov sú nové spolupráce a to nielen našich študentov s firmami, ale aj so študentami iných škôl. V rámci tohto predmetu sa spájajú študenti z rôznych škôl spolu s firmami, aby spolupracovali na projektoch a prinášali nové a kreatívne riešenia.

V tomto semestri sú na Obchodnej fakulte 3 interdisciplinárne kluby. Vyučujú sa v rámci štvrtáckeho predmetu Inovačný manažment. Na začiatku semestra boli zadané projekty a študenti vytvorili tímy. Spolupráca medzi študentmi z rôznych univerzít prináša širší pohľad na vec a tvorbu komplexnejších riešení.

Klub, ktorý v tomto článku bližšie predstavím je klub, ktorý hľadá názov a vy by ste nám s tým mohli pomôcť. Predmetom tohto klubu sú sociálne inovácie, ktoré sú dôležitým prvkom modernej spoločnosti a mali by dominovať najmä na univerzitnej pôde . Sú nevyhnutné v každej sfére ľudského života. V tomto klube sa snažia študenti snažia inovovať sociálne problémy našej spoločnosti.

Tieto problémy sa týkajú ekologických problémov ako znečistenie vôd, nelegálne skládky, food waste, znečistenie ovzdušia s dopadom na klimatické zmeny a odpadov. V rámci klubu spolupracujú študenti Ekonomickej univerzity Obchodnej fakulty a študenti Ústavu dizajnu fakulty architektúry. Študenti pracujú v 4-6 členných zmiešaných (interdisciplinárnych) tímoch. Zatiaľ čo študenti Obchodnej fakulty poskytujú informácie z pohľadu biznisu, študenti dizajnu prespievajú k projektu tým, že  navrhujú dizajn navrhovaného riešenia, podieľajú sa na dizajne prezentácií a lôg. Na konci semestra študenti prezentujú svoje nápady z pohľadu biznisu a reálne návrhy riešení. Cieľom je vytvárať projekty ktoré eliminujú hrozby, ktoré z týchto sociálnych problémov vyplývajú.

 Ak by ste mali nápad, na názov tohto klubu, určite nám dajte vedieť, budeme veľmi vďační ;)

Okrem tohto klubu v zimnom semestri prebiehajú ešte 2 interdisciplinárne kluby, v ktorých sa stretávajú študenti z rôznych odborov. Tým prvým je Bankademy, ktorá je v Talentway už stálicou. V Bankademy spolu pracujú študenti z Obchodnej fakulty , študenti z Národohospodárskej fakulty s odborníkmi z praxe z Tatra banky, ktorí prinášajú praktický pohľad do projektov. Posledný z trojice klubov je Health Project Lab, kde spolupracujú študenti OF so študentmi Verejnej zdravotnej univerzity. Riešia problémy verejného zdravotníctva, o ktorom majú prehľad študenti VZU a študenti OF riešia problém z uhla biznisu. Partnerom tohto projektu je poisťovňa Dôvera.

Veríme, že Vám v interdisciplinárnych kluboch páči a držíme palce pri ďalších prezentáciách.

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Bankademy sa vracia!

Veľmi sa tešíme, že po niekoľkých úspešných ročníkoch spúšťame Bankademy opäť. Je to unikátny projekt programu Talentway v spolupráci s Tatra Bankou a Národohospodárskou fakultou EU.
 

ČÍTAJ VIAC

Design thinking - kde inde ako na univerzite?

Design thinking je metodika, ktorá kombinuje rôzne odbornosti, špecifické nástroje a spôsoby riešenia problému tak, aby sme prostredníctvom ich využitia našli inovatívne riešenie.
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM