Otvárame Talentway Academy pre firmy

24
2
20

Talentway Akadémia je určená pre manažérov a firemné tímy, ktoré sa chcú zlepšiť v oblasti soft skills a tímovej spolupráce. Tím je jeden celok, ktorý musí zvládnuť definovať a orientovať sa na jeden cieľ. Na dosiahnutie spoločnej synergie a cieľov musia členovia tímu disponovať určitými zručnosťami vrátane lídra tímu. Tím musí zvládnuť komunikáciu, riešenie konfliktov, nastavuje si svoje pravidlá a vytvára tímovú atmosféru.
Naše kurzy sa orientujú na zvýšenie efektivity tímov, pričom používame moderné nástroje na zvyšovanie kritického myslenia a podporu tímovej spolupráce.

Čo robíme: 

 • zvyšujeme efektivitu vašich tímov 
 • trénujeme mäkké zručnosti (soft skills)

Ako to robíme: 

 • spojili sme projektové riadenie s nástrojmi na zvyšovanie kritického myslenia a podporu tímovej spolupráce
 • naučíme vás správne používať v tíme „thinking tools“ ako brainwriting, mind maps, personu a mnoho ďalších

Čo je platforma Soft Skillls Simulator?

 • online platforma na tréning mäkkých zručností a tímovú kooperáciu
 • automatizované nástroje ako brainwriting, mind map, persona, apod. pomocou ktorých dokáže tím optimalizovať procesy 

Prečo to robiť s nami? 

 • kurzy šijeme na mieru - tréningy prebiehajú hlavne v uzavretých kurzoch pre firemné tímy 
 • prinášame moderné formy „thinking tools“ (brainwriting, mind map, persona, WWWH..) na podporu tvorivých procesov, riešenie problémov a získavanie podnetných návrhov  

Náš tím tvoria kvalifikovaný odborníci a tréneri, ktorí sa vzdelávajú na medzinárodnej úrovni. Pôsobia v praxi, na univerzitách a zároveň sú súčasťou európskych tréningových programov. V technikách a moderných metódach na riadenie tímov sa školia v partnerských organizáciách vo Veľkej Británii, Holandsku, Nemecku a ďalších.  

 

Po skončení našich kurzov budete vedieť:

 • Používať nástroje na zvyšovanie kritického myslenia a podporu tímovej spolupráce,
 • zainteresovať a motivovať všetkých členov tímu do riešenia problémov,  
 • efektívne riadiť mítíngy s jasne stanovenými pravidlami,
 • zvýšite efektivitu vašich tímov,
 • zlepšíte kooperáciu a komunikáciu vo vašich tímoch,
 • tímy sa budú orientovať na spoločný cieľ, 
 • budete vedieť zúžitkovať potenciál všetkých členov vášho tímu.

 

V našich kurzoch rešpektujeme firemnú kultúru a školenia vám pripravíme na mieru, podľa potrieb vašich zamestnancov a manažérov.

 

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Z pedagóga mentor – lazy students, lazy lector

Pre univerzitných pedagógov prinášame priamu podporu na modernizáciu výučby. Máme skúsenosti aj dobré výsledky. S formátmi sú spokojní tak študenti, ako aj ďalší kolegovia, ktorých sme už zaškolili.
 

ČÍTAJ VIAC

Ako na lepšiu tímovú spoluprácu?

Prax trpí antitímovú generáciu, nakoľko doterajšie vzdelávanie nepodporuje tímovú spoluprácu. Zatiaľ to ide len zbieraním skúseností. Dá sa to však zmeniť - kurzami, čo je rýchlejšie aj adresnejšie. Nová Talentway Academy vám pomôže :)
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM