Otvárame Talentway Academy pre firmy

24
2
20

Talentway Akadémia je určená pre manažérov a firemné tímy, ktoré sa chcú zlepšiť v oblasti soft skills a tímovej spolupráce. Tím je jeden celok, ktorý musí zvládnuť definovať a orientovať sa na jeden cieľ. Na dosiahnutie spoločnej synergie a cieľov musia členovia tímu disponovať určitými zručnosťami vrátane lídra tímu. Tím musí zvládnuť komunikáciu, riešenie konfliktov, nastavuje si svoje pravidlá a vytvára tímovú atmosféru.
Naše kurzy sa orientujú na zvýšenie efektivity tímov, pričom používame moderné nástroje na zvyšovanie kritického myslenia a podporu tímovej spolupráce.

Čo robíme: 

 • zvyšujeme efektivitu vašich tímov 
 • trénujeme mäkké zručnosti (soft skills)

Ako to robíme: 

 • spojili sme projektové riadenie s nástrojmi na zvyšovanie kritického myslenia a podporu tímovej spolupráce
 • naučíme vás správne používať v tíme „thinking tools“ ako brainwriting, mind maps, personu a mnoho ďalších

Čo je platforma Soft Skillls Simulator?

 • online platforma na tréning mäkkých zručností a tímovú kooperáciu
 • automatizované nástroje ako brainwriting, mind map, persona, apod. pomocou ktorých dokáže tím optimalizovať procesy 

Prečo to robiť s nami? 

 • kurzy šijeme na mieru - tréningy prebiehajú hlavne v uzavretých kurzoch pre firemné tímy 
 • prinášame moderné formy „thinking tools“ (brainwriting, mind map, persona, WWWH..) na podporu tvorivých procesov, riešenie problémov a získavanie podnetných návrhov  

Náš tím tvoria kvalifikovaný odborníci a tréneri, ktorí sa vzdelávajú na medzinárodnej úrovni. Pôsobia v praxi, na univerzitách a zároveň sú súčasťou európskych tréningových programov. V technikách a moderných metódach na riadenie tímov sa školia v partnerských organizáciách vo Veľkej Británii, Holandsku, Nemecku a ďalších.  

 

Po skončení našich kurzov budete vedieť:

 • Používať nástroje na zvyšovanie kritického myslenia a podporu tímovej spolupráce,
 • zainteresovať a motivovať všetkých členov tímu do riešenia problémov,  
 • efektívne riadiť mítíngy s jasne stanovenými pravidlami,
 • zvýšite efektivitu vašich tímov,
 • zlepšíte kooperáciu a komunikáciu vo vašich tímoch,
 • tímy sa budú orientovať na spoločný cieľ, 
 • budete vedieť zúžitkovať potenciál všetkých členov vášho tímu.

 

V našich kurzoch rešpektujeme firemnú kultúru a školenia vám pripravíme na mieru, podľa potrieb vašich zamestnancov a manažérov.

 

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Systém odbornej praxe pre vysokoškolákov

Zapojte sa do nového Systému odbornej praxe a podporte nás, aby sme tento systém rozšírili pre všetky študentov na Slovensku
 

ČÍTAJ VIAC

HR ako emócia

Čo všetko obnáša vytvorenie pozitívnej emócie so zamestnancom a uchádzačom?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM