Prečo sa opatí byť členom ABC?

12
1
20

HR pracovníci - hľadáte optimálny formát na kooperáciu so školami? Viete, že je pomerne zložité nájsť vhodnú formu na efektívnu odozvu škôl na vaše požiadavky?

Katedry a fakulty  - ste pripravení zvýšiť atraktívnosť vašich študijných programov a modernizovať formu výučby?

ABC združuje firmy a fakulty, aby pomohlo HR pracovníkom ako aj fakultám nájsť výhodný spôsob, ako pripraviť študentov pre potreby praxe. Vytvárame project labs - platformy a prostredie, kde experti z firiem priamo mentorujú alebo koučujú študentské tímy pri riešení úloh a projektov z reálnej praxe.

Máme štyri rôzne formáty, ako to urobiť - od jednodňových cez semestrálne až po ucelené onboardingové programy ešte počas štúdia. Poskytujeme kompletný servis a riešenia na kľúč, ktoré vám prienesú pripravených absolventov na vaše pracovné pozície.

Už niekoľko rokov pracujeme s top firmamy v SR - Lidl, Tatra banka, Nestlé, PwC, Adient a stále pribúdajú ďalšie.

K portgóliu fakúlt patria: Obchodná fakulta EUBA, Fakulta marketingovej komunikácie UCM Trnava, Filozofická fakulta UKF Nitra, FMFI UK Bratislava, Fakulta architektúry STUBA a ďalšie.

Staňte sa aj vy členom ABC a získajte priamy vstup medzi študentov a pedagógov. Čakajú na vás.

Viac informácií si vyžiadajte cez email: abc.univerzita@gmail.com alebo cez kontaktný formulár

Video: Digital Club na prípravu absolventov pre IT Businesss

Video: Bankademy na prípravu absolventov pre korporátne aj retailové bankovníctvo

Video: Job Lab na prípravu absolventov pre SSC

Video: Vyvrcholenie project-based learning na záverčnom semestrálnom podujatí

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Z pedagóga mentor – lazy students, lazy lector

Pre univerzitných pedagógov prinášame priamu podporu na modernizáciu výučby. Máme skúsenosti aj dobré výsledky. S formátmi sú spokojní tak študenti, ako aj ďalší kolegovia, ktorých sme už zaškolili.
 

ČÍTAJ VIAC

Ako na lepšiu tímovú spoluprácu?

Prax trpí antitímovú generáciu, nakoľko doterajšie vzdelávanie nepodporuje tímovú spoluprácu. Zatiaľ to ide len zbieraním skúseností. Dá sa to však zmeniť - kurzami, čo je rýchlejšie aj adresnejšie. Nová Talentway Academy vám pomôže :)
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM