Prečo sa opatí byť členom ABC?

12
1
20

HR pracovníci - hľadáte optimálny formát na kooperáciu so školami? Viete, že je pomerne zložité nájsť vhodnú formu na efektívnu odozvu škôl na vaše požiadavky?

Katedry a fakulty  - ste pripravení zvýšiť atraktívnosť vašich študijných programov a modernizovať formu výučby?

ABC združuje firmy a fakulty, aby pomohlo HR pracovníkom ako aj fakultám nájsť výhodný spôsob, ako pripraviť študentov pre potreby praxe. Vytvárame project labs - platformy a prostredie, kde experti z firiem priamo mentorujú alebo koučujú študentské tímy pri riešení úloh a projektov z reálnej praxe.

Máme štyri rôzne formáty, ako to urobiť - od jednodňových cez semestrálne až po ucelené onboardingové programy ešte počas štúdia. Poskytujeme kompletný servis a riešenia na kľúč, ktoré vám prienesú pripravených absolventov na vaše pracovné pozície.

Už niekoľko rokov pracujeme s top firmamy v SR - Lidl, Tatra banka, Nestlé, PwC, Adient a stále pribúdajú ďalšie.

K portgóliu fakúlt patria: Obchodná fakulta EUBA, Fakulta marketingovej komunikácie UCM Trnava, Filozofická fakulta UKF Nitra, FMFI UK Bratislava, Fakulta architektúry STUBA a ďalšie.

Staňte sa aj vy členom ABC a získajte priamy vstup medzi študentov a pedagógov. Čakajú na vás.

Viac informácií si vyžiadajte cez email: abc.univerzita@gmail.com alebo cez kontaktný formulár

Video: Digital Club na prípravu absolventov pre IT Businesss

Video: Bankademy na prípravu absolventov pre korporátne aj retailové bankovníctvo

Video: Job Lab na prípravu absolventov pre SSC

Video: Vyvrcholenie project-based learning na záverčnom semestrálnom podujatí

 

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Vzťah s uchádzačom ako nástroj na prekonanie rizika s onboardingom

Mnoho rizík spojených s výberom uchádzača a onboardingom sa môže znížiť vďaka budovaniu vzťahov.
 

ČÍTAJ VIAC

Ako na soft skills?

Nastavenie tréningu soft skills na univerzitnej pôde.
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM