Soft Skills Simulator

19
6
20

 

Usilovne pracujeme na vývoji celkom novej platformy na podporu zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania s ťažiskom na nové kompetencie študentov:

  • rozvoj tímovej spolupráce študentov
  • zvyšovanie kreatívnosti a kooperatívnosti
  • tvorbu interdisciplinárneho prostredia počas štúdia
  • zapojenie expertov do výučby ako mentorov reálnych zadaní pre študentov

Fakulty si už teraz môžu vyžiadať licenciu na vstup do platformy, ktorej ostrú prevádzku plánujeme od zimného semestra 2020. Kontaktujte nás na academy@talentway.net 

Zdroj: Talentway.net, 2020.

 

 

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

HR ako emócia

Čo všetko obnáša vytvorenie pozitívnej emócie so zamestnancom a uchádzačom?
 

ČÍTAJ VIAC

Talentway Job Lab

TW JOB LAB - jednoduchý spôsob, ako nájsť vhodného a stabilného kandidáta na pracovnú pozíciu
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM