Systém odbornej praxe pre vysokoškolákov

3
8
20

Firmy často deklarujú potrebu vyššej kvality absolventov práve o praktické zručnosti, no obávajú sa dodatočnej námahy k bežný pracovným a biznis povinnostiam. Na druhej strane len asi 5% študentov vstúpi do internshipu alebo sa dokážu počas štúdia zapojiť sa do kvalitnej a cielenej odbornej praxe a teda aj do reálneho života firmy a jej problémov resp. procesov. Pre zvyšných 95% študentov zatiaľ koordinovaný systém odbornej praxe chýba.

Aby sme prekonali spoločný problém firiem a univerzít zavádzame už niekoľko sezón nový Systém Odbornej Praxe (SOP-ka), pomocou ktorého dokážu obidve strany vyriešiť pretrvávajúci nedostatok s pripravenosťou absolventov pre prax.

Systém odbornej praxe= kandidáti na mieru (SOP-ka) spočíva na špecifických formátoch, kde sa môžu študenti zúčastniť na reálnych procesoch, úlohách alebo riešení problémov z praxe:

 • Project Lab - najlepšie sa osvedčil tento formát, ktorý implementujeme priamo do prostredia fakulty ako miesto, kde sa stretávajú problémy z praxe, študentské tímy, ktoré ich riešia, mentori z praxe alebo fakulty, ktorí tieto tímu usmerňujú, vedú a vyhodnocujú.
 • Job Lab - nový formát, priestor mimo fakulty aj mimo firmy, kde zmiešané tímy študentov aj ľudí z praxe pôsobia v rôznych časových intervaloch vo vybranom odvetví a s podporou mentorov realizujú rôzne odborné aj rutinné aktivity, pričom si môžu vyskúšať viaceré profesie alebo zamerania.
 • Action Lab - spôsob, ako môžu firmy otestovať svojich budúcich spolupracovníkov tým, že im poskytnú rôzne úlohy a zadania, na ktorých študenti pracujú vlastnými prostriedkami, možnosťami a postupmi, čím preukazujú samostatnosť, kreatívnosť, sebadisciplínu aj kooperatívnosť.
 • Challenge - nasadenie študentských tímov väčšinou v skrátenom období, o to však v intenzívnom výkone - spôsob ako môžu študenti preukázať svoje schopnosti aplikovať nadobudnuté poznatky v simuláciách relatívne rovnocenné bežnému pracovnému prostrediu

Tieto formáty vyžadujú určitú prípravu a sú vo väčšine prípadov pomerne jednoducho aplikovateľné. Pre firmy aj fakulty sme pripravili spoločný postup, pomocou ktorého je možné dosiahnuť to, čo je v odbornej praxi najväčšou výzvou - aby každý študent absolvoval prax v rovnocennom formáte a teda aj so spravodlivým prídelom kreditov po skončení praxe.

Ako sa môžu zapojiť firmy a čo získajú?

Firmy sa do SOP-ka zapoja cez členstvo v ABC- Academic Business Centrum, ktoré združuje firmy a fakulty na realizáciu jednotlivých formátov odbornej praxe a koordinuje kľúčové aktivity. Väčšina aktivít prebieha v štandardizovanom procese, takže zo strany firmy potom postačí:

 • Navrhnúť svojich zástupcov (expertov) ako supervisorov pre jednotlivé formáty,
 • Navrhnúť témy na zadania projektov a úloh z vlastného prostredia,
 • Definovať počet a charakteristiku potenciálnych miest, ktoré chce obsadiť v nastávajúcom období,
 • Navštevovať podľa potreby realizované aktivity v dohodnutých formátoch SOP-ka.

Firmy zapojení sa do SOP-ka získajú:

 • Možnosť vplývať na zacvičenie študentov podľa potrieb firmy
 • Možnosť overiť si rôzne zručnosti a schopnosti študentov ešte pred nástupom do firmy
 • Možnosť vybrať si vhodných študentov na svoje pracovné pozície
 • Možnosť znížiť náklady na hiring aj onboarding

Ako sa môžu zapojiť fakulty a čo získajú?

Fakulty sa do SOP-ka zapoja cez členstvo v ABC- Academic Business Centrum, ktoré združuje firmy a fakulty na realizáciu jednotlivých formátov odbornej praxe a koordinuje kľúčové aktivity. Väčšina aktivít prebieha v štandardizovanom procese, takže zo strany fakulty postačí:

 • Poveriť vybraných pedagógov na rolu supervisora SOP-ka a podporiť ich účasť na školení supervisorov a operátorov online platformy a tréningového trenažéra mäkkých zručností,
 • Vytvoriť priestor na promo aktivity na fakulte a jej online platformách (FB, IG, LiN, web) o realizácii SOP-ka,

Fakulty môžu potom čerpať z benefitov pri realizácii SOP-ka – zvýšenie kvality odbornej praxe, podpora kooperácie s praxou, získavanie námetov na záverečné práce aj aplikovaný výskum, podpora rozvoja pedagógov, získanie mimorozpočtových zdrojov pre fakultu.

Členom ABC sa môže stať každá firma alebo fakulta (prípadne aj celá univerzita), stačí nás kontaktovať emailom na academy@talentway.net alebo na tel: +421 940 644 852, kde vás budeme informovať o podmienkach a priebehu členstva.

 

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Systém odbornej praxe pre vysokoškolákov

Zapojte sa do nového Systému odbornej praxe a podporte nás, aby sme tento systém rozšírili pre všetky študentov na Slovensku
 

ČÍTAJ VIAC

HR ako emócia

Čo všetko obnáša vytvorenie pozitívnej emócie so zamestnancom a uchádzačom?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM