Spolupráca so školami - áno či nie?

26
1
20

V bežnej výrobe sú dodávatelia kľúčovým hráčom, keďže všetko čo sa dá, sa outsourcuje. Rozhodujúcim predpokladom riadnych, spoľahlivých, presných a bezchybných dodávok je permanentná interakcia medzi firmou a dodávateľmi prakticky na dennej báze. Mnohé veľké koncerny ale aj menšie firmy majú vypracované dodávateľské manuály s presnými požiadavkami aj postupmi, ako má dodávateľ zabezpečiť kvalitu svojich výstupov. Dodávky polotovarov, materiálov, komponentov ale aj servisov sa riešia, kontrolujú a vyhodnocujú aj niekoľkokrát denne - tak dôležité je, aby systém just in time fungoval ako hodinky. 

 

Takisto pri zmene výrobného programu, zavádzaní produktových, materiálových alebo technologických inovácií si to nevieme predstaviť medzi firmou a dodávateľmi inak, ako v permanentnej komunikácii a intenzívnom prepojení. Takmer vždy pritom vznikajú ad hoc tímy zmiešané z expertov firmy a dodávateľov. Áno, za tým všetkým sú predovšetkým ľudia :)

 

A paradoxne v najvýznamnejšom “dodávateľskom” režime - v príprave ˇľudských zdrojov” - sa intenzívnejšia participácia firiem so svojimi dodávateľmi takmer vôbec nedeje. Presne tak - kooperácie so školami stoja na mŕtvom bode, napriek niektorým lastovičkám v duálnom vzdelávaní so strednými školami, či v prvých dvoch-troch súkromných školách, ktoré zakladajú firmy. Trochu lepšie sú na tom niektoré spojené odborné stredné školy najmä v odbore služieb, hotelierstva a gastronómie, ktoré realizujú praktickú výučbu študentov v reálnych prevádzkach. 

 

Vo vysokom školstve sa spolupráca odohráva najviac v účasti expertov na prednáškach (pasívna forma), niektoré technické fakulty vytvárajú vzťahy aj v oblasti vývoja (aktívna forma). No drvivá väčšina študentov humanitných, ekonomických aj prírodovedeckých smerov má takmer nulový kontakt s praxou počas štúdia. 

 

Ok, firmy si povedia - my platíme dane, nech štát zariadi, aby školstvo fungovalo. No ako dopadol tento “pštrosí prístup” vidíme na skôr klesajúcej ako stúpajúcej kvalite absolventov. Keď sledujeme požiadavky v ponukách pracovných pozícií, tak vidíme celkom odlišné parametre, ako tie, ktoré sú definované vo vzdelávacích cieľoch študijných programov. V nich celkom chýba priestor na rozvoj soft skills študentov, napriek tomu, že požiadavky na mäkké zručnosti dominujú prakticky v každej pracovnej pozícii. Veď tímová kooperácia, vyžadujúca najmä soft skills, je hlavným pracovným faktorom v súčasnosti.

Ak teda firmy čo najskôr nepripravia svoje dodávateľské manuály aj na prípravu ľudských zdrojov - teda pre školy, budú naďalej vystavené riziku, že ich investície do tréningov absolventov a onboardingu budú naďalej podstatne vyššie ako keby preniesli významnú časť tejto kompetencie priamo na dodávateľov - teda na školy.

 

V našej spoločnosti sme už vypracovali takýto manuál a je dostupný tak pre firmy ako aj pre školy. Informujte sa o týchto možnostiach tu.

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Z pedagóga mentor – lazy students, lazy lector

Pre univerzitných pedagógov prinášame priamu podporu na modernizáciu výučby. Máme skúsenosti aj dobré výsledky. S formátmi sú spokojní tak študenti, ako aj ďalší kolegovia, ktorých sme už zaškolili.
 

ČÍTAJ VIAC

Ako na lepšiu tímovú spoluprácu?

Prax trpí antitímovú generáciu, nakoľko doterajšie vzdelávanie nepodporuje tímovú spoluprácu. Zatiaľ to ide len zbieraním skúseností. Dá sa to však zmeniť - kurzami, čo je rýchlejšie aj adresnejšie. Nová Talentway Academy vám pomôže :)
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM