Spolupráca so školami - áno či nie?

26
1
20

V bežnej výrobe sú dodávatelia kľúčovým hráčom, keďže všetko čo sa dá, sa outsourcuje. Rozhodujúcim predpokladom riadnych, spoľahlivých, presných a bezchybných dodávok je permanentná interakcia medzi firmou a dodávateľmi prakticky na dennej báze. Mnohé veľké koncerny ale aj menšie firmy majú vypracované dodávateľské manuály s presnými požiadavkami aj postupmi, ako má dodávateľ zabezpečiť kvalitu svojich výstupov. Dodávky polotovarov, materiálov, komponentov ale aj servisov sa riešia, kontrolujú a vyhodnocujú aj niekoľkokrát denne - tak dôležité je, aby systém just in time fungoval ako hodinky. 

 

Takisto pri zmene výrobného programu, zavádzaní produktových, materiálových alebo technologických inovácií si to nevieme predstaviť medzi firmou a dodávateľmi inak, ako v permanentnej komunikácii a intenzívnom prepojení. Takmer vždy pritom vznikajú ad hoc tímy zmiešané z expertov firmy a dodávateľov. Áno, za tým všetkým sú predovšetkým ľudia :)

 

A paradoxne v najvýznamnejšom “dodávateľskom” režime - v príprave ˇľudských zdrojov” - sa intenzívnejšia participácia firiem so svojimi dodávateľmi takmer vôbec nedeje. Presne tak - kooperácie so školami stoja na mŕtvom bode, napriek niektorým lastovičkám v duálnom vzdelávaní so strednými školami, či v prvých dvoch-troch súkromných školách, ktoré zakladajú firmy. Trochu lepšie sú na tom niektoré spojené odborné stredné školy najmä v odbore služieb, hotelierstva a gastronómie, ktoré realizujú praktickú výučbu študentov v reálnych prevádzkach. 

 

Vo vysokom školstve sa spolupráca odohráva najviac v účasti expertov na prednáškach (pasívna forma), niektoré technické fakulty vytvárajú vzťahy aj v oblasti vývoja (aktívna forma). No drvivá väčšina študentov humanitných, ekonomických aj prírodovedeckých smerov má takmer nulový kontakt s praxou počas štúdia. 

 

Ok, firmy si povedia - my platíme dane, nech štát zariadi, aby školstvo fungovalo. No ako dopadol tento “pštrosí prístup” vidíme na skôr klesajúcej ako stúpajúcej kvalite absolventov. Keď sledujeme požiadavky v ponukách pracovných pozícií, tak vidíme celkom odlišné parametre, ako tie, ktoré sú definované vo vzdelávacích cieľoch študijných programov. V nich celkom chýba priestor na rozvoj soft skills študentov, napriek tomu, že požiadavky na mäkké zručnosti dominujú prakticky v každej pracovnej pozícii. Veď tímová kooperácia, vyžadujúca najmä soft skills, je hlavným pracovným faktorom v súčasnosti.

Ak teda firmy čo najskôr nepripravia svoje dodávateľské manuály aj na prípravu ľudských zdrojov - teda pre školy, budú naďalej vystavené riziku, že ich investície do tréningov absolventov a onboardingu budú naďalej podstatne vyššie ako keby preniesli významnú časť tejto kompetencie priamo na dodávateľov - teda na školy.

 

V našej spoločnosti sme už vypracovali takýto manuál a je dostupný tak pre firmy ako aj pre školy. Informujte sa o týchto možnostiach tu.

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Systém odbornej praxe pre vysokoškolákov

Zapojte sa do nového Systému odbornej praxe a podporte nás, aby sme tento systém rozšírili pre všetky študentov na Slovensku
 

ČÍTAJ VIAC

HR ako emócia

Čo všetko obnáša vytvorenie pozitívnej emócie so zamestnancom a uchádzačom?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM