Štartujeme seriál workshopov

31
1
19

 

Kolegovia - VŠ pedagógovia! Ponúkame jednoduchý a overený spôsob, ako urobiť vzdelávanie na VŠ atraktívne a pritom vysoko efektívne. Naučíme vás zásady progresívnych didaktických metódy - project-based learning a nástroje design thinking. Skúsenosti pedagógov z celého sveta svedčia o tom, že dajú sa použiť prakticky v každom predmete.  

Pomôžeme vám upraviť sylaby tak, aby sa študenti sami od seba čo najviac zapojili a motivovali do štúdia počas celého semestra.  Uľahčíme celý proces výučby - príprava aj samotné hodiny so študentmi sa stanú zábavné a interaktívne. Po skončení hodiny budete aj vy aj študenti odchádzať nabitý novou energiou a budete sa tešiť na ďalšie spoločné stretnutie. 

Spojíme vás s partnermi z praxe - prinesieme realitu aj expertov priamo do výučby. Generácia mileniálov ocení progresívny koncept a aktuálne vzdelávacie výzvy. Skúšanie už nemusí byť "časožrút", ale skutočné zrkadlo toho, v čom je študent nadaný a   aké sú jeho silné stránky. 

Tieto metódy už overil čas tak v zahraničí, ako aj naše modifikácie na vybraných fakultách. Do systému sa pravidelne zapájajú ďalšie fakulty a ich lektori a podporujú ich aj vedenia fakúlt a univerzít. Ako sa hovorí "raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť" - tak si vyberte vhodný termín na stretnutie s nami a odhaľte aj svoj vlastný potenciál na osobný rozvoj.

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Bankademy sa vracia!

Veľmi sa tešíme, že po niekoľkých úspešných ročníkoch spúšťame Bankademy opäť. Je to unikátny projekt programu Talentway v spolupráci s Tatra Bankou a Národohospodárskou fakultou EU.
 

ČÍTAJ VIAC

Design thinking - kde inde ako na univerzite?

Design thinking je metodika, ktorá kombinuje rôzne odbornosti, špecifické nástroje a spôsoby riešenia problému tak, aby sme prostredníctvom ich využitia našli inovatívne riešenie.
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM