Talentway Job Lab

14
7
20

 

Otvárame nový formát na prípravu a výber kandidátov na pracovné pozície vo vašej firme - TALENTWAY JOB LAB. Vyhľadanie vhodného kandídáta bude teraz jednoduchšie a hlavne získate overeného a perspektívneho uchádzača. Už nebudete musieť prehľadávať rozsiahle databázy a čítať stovky životopisov. Uchádzača o pracovnú pozíciu spoznáte priamo pri jeho zapojení do simulovaných procesov obsadzovanej pracovnej pozície. Môžete ho pozorovať, rozprávať sa s ním, poverovať ho rôznymi úlohami, vystavovať náročným situáciám. Pod vedením odborných lektorov a mentorov si uchádzač overí, ako sa stotožňuje s pracovnou pozíciou a doplní si ešte pred nástupom rôzne kompetencie na spoluprácu s vaším tímom. 

TW JOB LAB je otvorený tréningovo-simulačný priestor, do ktorého cyklov v stanovenom období (týždeň, mesiac, trimester) vstupujú potenciálni záujemcovia o pracovné pozície vo vybraných oblastiach:

  • IT
  • Sales B2B, B2C, B2G
  • Online Marketing
  • Logistics&Traffic
  • Shared Services
  • Process Management

Primárne sa zameriavame na študentov a absolventov vysokých škôl, no sme otvorení aj tým záujmcom s praxou, ktorí práve hľadajú novú pracovnú príležitosť. Počas ich pôsobenia v TW JOB LAB zažívajú rôzne modelové situácie. V koordinácii s mentormi JOB LAB sa zaoberajú riešením úloh, pracujú v tímoch, hľadajú vhodné postupy, vykonávajú rutinné procesy a zažívajú bežné aj neštandardné aktivity, ktoré by mohli súvisieť s výkonom pracovných pozícii.

HR pracovníci sa môžu na priebehu každého cyklu zučastňovať aktívne (prezentáciou pracovných ponúk, nastavovaním modelov a simulácii podľa požiadaviek firmy) alebo aj pasívne (pozorovaním, hodnotením uchádzačov). Výber uchádzačov prebieha priamo v sekcii počas alebo po uzavretí jednotlivých cyklov.

Jednoznačnou výhodou TW JOB LAB sú veľmi nízke náklady na výber a získanie vhodných kandidátov na pracovné pozície vo firme. Takisto je možné využiť toto obdobie na onboardingové procesy (najvhodnejšie v trimestrálnom cykle), čím sa eliminujú riziká aj náklady onboardingu. Najvýznamnejšou pridanou hodnotou je tvorba vzťahov - ako základ pre dlhodobejšiu stabilizáciu budúceho spolupracovníka, čo predpokladá aj nižšiu fluktuáciu takto získaných uchádzačov.

Firma sa môže zapojiť do aktivít TW JOB LAB zaslaním požiadavky na mailovú adresu academy@talentway.net 

 

 

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Systém odbornej praxe pre vysokoškolákov

Zapojte sa do nového Systému odbornej praxe a podporte nás, aby sme tento systém rozšírili pre všetky študentov na Slovensku
 

ČÍTAJ VIAC

HR ako emócia

Čo všetko obnáša vytvorenie pozitívnej emócie so zamestnancom a uchádzačom?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM