V HOLANDSKU

17
5
18

V januári 2017 sme sa rozhodli pre návštevu v Holandsku. Nie len kvôli super atmosfére na bicykloch, krásnym parkom a tulipánom, ale najmä kvôli overeniu nášho modelu inovatívneho vzdelávania.

Rúbeme vysoko ... práve preto sme sa rozhodli navštíviť jednu z TOP Univerzít v Holandsku – Technickú univerzitu v Eindhovene, ktorá je jednotka v spolupráci s praxou a priemyslom v danom regióne.

Prvá otázka, ktorá by sa vám mohla naskytnúť je, čo má spoločné technika a ekonómia – sme predsa na Ekonomickej univerzite .... Avšak okrem technicky orientovaných smerov tu môžete študovať v oblastiach ako dizajn, zdravotníctvo, Bigdata a množstvo iných menej technických smerov.

Prečo je to tak? Lebo model multidisciplinárnej skladby tímov naozaj funguje. V jednom študentskom tíme nájdete obchodníka, marketéra, medika, dizajnéra. Z štvorčlenného tímu vzniká desaťčlenný, z desať členného tridsaťdva členný tím – a to už je nová firma na svete.

Študenti komunikujú v anglickom jazyku pri práci, tímy sú medzinárodné a ostatní členovia tímu (študenti) môžu kedykoľvek vyhodiť z tímu „nekompetentného študenta“.

Podľa slov drs. Steefa Bloka (riaditeľ Innovation Lab Technická univerzita Eindhoven): „Študenti v každej krajine sú rovnako múdri, nezáleží na tom, či sú zo Slovenska, alebo inej krajiny. Treba im dať priestor na vlastný projekt. Ich motiváciou je možnosť na ňom zúčastniť, pracovať v tíme a nakoniec dostať prácu od firmy s ktorou spolupracovali.“

Z našej návštevy vyplynuli dôležité postrehy:

- náš model interdisciplinárneho spájania študentov do tímov je jednoznačne funkčný,
- bez kooperácie s firmami to nejde – jedine tam je cesta, nakoľko vzdelávanie musí reflektovať na požiadavky trhu,
- študenti musia dostať šancu na vlastný projekt a s ním spojený rozvoj.

Rozprávali sme niekoľkými zodpovednými za kooperáciu s praxou, navštívili sme dve univerzity (TU/e Eindhoven a TU Delft) a dostali sme veľký palec hore.

Teší nás veľký záujem o náš program - o to viac zo strany zahraničia, čo potvrdzuje aj dohodnutá ďalšia návšteva so Steefom.

Už sa tešíme na ďalšie výzvy.

Veronika Nekolová

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Sucess story Bankademy

Ako študent prvého ročníka inžinierskeho odboru Bankovníctvo na NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave som sa na prednáške stretol s informáciou o. projekte s názvom Bankademy, ktorý organizovala TalentWay v spolupráci s Tatra bankou.
 

ČÍTAJ VIAC

Interdisciplinarita (Hľadá sa meno pre nový klub!)

So začiatkom nového semestra, sme opäť začali v Talentway naplno makať. Počet dobrých nápadov rástol priamo úmerne s počtom vypitých káv, a vďaka tomu vám v tomto semestri môžeme predstaviť niekoľko nových klubov a projektov.
 

ČÍTAJ VIAC

TEAM

A KONTAKTY