V HOLANDSKU

17
5
18

V januári 2017 sme sa rozhodli pre návštevu v Holandsku. Nie len kvôli super atmosfére na bicykloch, krásnym parkom a tulipánom, ale najmä kvôli overeniu nášho modelu inovatívneho vzdelávania.

Rúbeme vysoko ... práve preto sme sa rozhodli navštíviť jednu z TOP Univerzít v Holandsku – Technickú univerzitu v Eindhovene, ktorá je jednotka v spolupráci s praxou a priemyslom v danom regióne.

Prvá otázka, ktorá by sa vám mohla naskytnúť je, čo má spoločné technika a ekonómia – sme predsa na Ekonomickej univerzite .... Avšak okrem technicky orientovaných smerov tu môžete študovať v oblastiach ako dizajn, zdravotníctvo, Bigdata a množstvo iných menej technických smerov.

Prečo je to tak? Lebo model multidisciplinárnej skladby tímov naozaj funguje. V jednom študentskom tíme nájdete obchodníka, marketéra, medika, dizajnéra. Z štvorčlenného tímu vzniká desaťčlenný, z desať členného tridsaťdva členný tím – a to už je nová firma na svete.

Študenti komunikujú v anglickom jazyku pri práci, tímy sú medzinárodné a ostatní členovia tímu (študenti) môžu kedykoľvek vyhodiť z tímu „nekompetentného študenta“.

Podľa slov drs. Steefa Bloka (riaditeľ Innovation Lab Technická univerzita Eindhoven): „Študenti v každej krajine sú rovnako múdri, nezáleží na tom, či sú zo Slovenska, alebo inej krajiny. Treba im dať priestor na vlastný projekt. Ich motiváciou je možnosť na ňom zúčastniť, pracovať v tíme a nakoniec dostať prácu od firmy s ktorou spolupracovali.“

Z našej návštevy vyplynuli dôležité postrehy:

- náš model interdisciplinárneho spájania študentov do tímov je jednoznačne funkčný,
- bez kooperácie s firmami to nejde – jedine tam je cesta, nakoľko vzdelávanie musí reflektovať na požiadavky trhu,
- študenti musia dostať šancu na vlastný projekt a s ním spojený rozvoj.

Rozprávali sme niekoľkými zodpovednými za kooperáciu s praxou, navštívili sme dve univerzity (TU/e Eindhoven a TU Delft) a dostali sme veľký palec hore.

Teší nás veľký záujem o náš program - o to viac zo strany zahraničia, čo potvrdzuje aj dohodnutá ďalšia návšteva so Steefom.

Už sa tešíme na ďalšie výzvy.

Veronika Nekolová

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

V HOLANDSKU

V januári 2017 sme sa rozhodli pre návštevu v Holandsku. Nie len kvôli super atmosfére na bicykloch, krásnym parkom a tulipánom, ale...
 

ČÍTAJ VIAC

BANKADEMY 2017

Pochvala priamo od člena predstavenstva, spätná väzba na tvoju prácu a intenzívna spolupráca priamo s odborníkmi, aj o tom je korporátna Bankademy...
 

ČÍTAJ VIAC

TEAM

A KONTAKTY

KONTAKT

0949 267 615

Pre firmy: job@talentway.net

www.talentway.net

Bratislava