Ako prekonať riziká s onboardingom

26
5
20

 

Práve sme ukončili zaujímavý HR projekt. Firmy často narážajú na problém rizika nákladov spojených s onboardingom nových pracovníkov. Riziko spočíva v tom, že práve čerstvo zaučený pracovník odíde v krátkom čase z firmy. HR oddelenie tak musí začať nový proces hľadania kandidáta s tým istým rizikom.

Tento problém sme zadali piatim vysokoškolským študentským tímom v rámci našej Talentway Academy. Výsledok bol veľmi zaujímavý. V každom tíme sa zhodli na tom, že vytváranie vzťahu ešte pred nástupom do pracovného pomeru je jeden z najlepších spôsobov, ako si môže firma získať a dlhodobo udržať kandidáta. Platí to najmä pre budúcich absolventov škôl, ktorí vstupujú na trh práce nepripravení a nevyznajú sa v spleti firiem a pracovných pozícií.

Na trhu existujú dva typy firiem:

  • Veľké, silné firmy s výrazným marketingom a employer brandingom
  • Malé a stredné podniky, ktoré nemajú časovú alebo finančnú kapacitu či znalosti na to, aby robili výrazný employer branding.

Najväčšou slabinou druhej skupiny, teda menších a stredných firiem, je práve neznámosť firmy samotnej a jej značky ako zamestnávateľa na trhu práce. Potreba šíriť informácie rôzneho druhu o sebe aj v školskom prostredí a medzi študentmi je často podceňovaná. Najúčinnejší formát na tvorbu vyššie spomínaného vzťahu je interaktívne zapojenie študentov do vlastných procesov.

Problém neinformovanosti a neznalosti značky je vypuklý aj v mladých a rýchlorastúcich firmách. Väčšina zástupcov týchto firiem nám povie „pošlite mi šikovného absolventa“. Lenže šikovný absolvent potrebuje o firme vedieť skôr a podstatne viac informácií, ako len to, čo sa dočíta na firemnom webe. Potrebuje mať východisko pre vzťah s budúcim zamestnávateľom. A vzťah to sú ľudia, prostredie, perspektívy, motivácie, odbornosť, tieto aktivity musí firma dať k dispozícii pre absolventov skôr, ako opustia školské lavice.

Študenti v našom projekte sa zhodli na tom, že na pracovnú ponuku neznámej firmy nemajú dôvod reagovať, lebo nemajú žiadne informácie ani predstavy, aká môže byť práca a pôsobenie v takejto firme. Práve preto by študenti privítali možnosť spoznávať firmy už počas štúdia. Nielen však len jednoduchou prednáškou, ale aj intenzívnejšou spoluprácou, napr. formou semestrálnych projektov.

Počas semestra tak majú študenti možnosť spoznať odborné zameranie firmy prostredníctvom zadania, ktoré sama vytvorí a mentoruje. Spoznávajú vďaka nemu jej pracovnú kultúru, potenciálnych kolegov, náročnosť a úskalia práce ako aj jednotlivých pracovných pozícií. Najdôležitejší je však dostatočný časový priestor a pravidelnosť na budovanie vzťahu.

Budovanie vzťahu je obojstranne zaujímavé. Firma spozná v semestrálnom projekte naraz viacero študentov - svojich potenciálnych spolupracovníkov. Má si teda „z čoho vyberať“. Čím pedantnejšie sa zadanie semestrálneho projektu pripraví, tým lepšie je možné preniesť viaceré onboardingové procesy do obdobia štúdia budúceho uchádzača. Takýmto spôsobom sa dajú znížiť nielen náklady na proces náboru a zaučenia, ale aj riziká spojené s prijatím, fluktuáciou a stabilizáciou nového pracovníka z radov absolventov.

Tento formát spolupráce firmy s univerzitami je tzv. win-win systém. Ak by firma aj nezískala vhodného uchádzača zo semestrálnych projektov, zabezpečí si aspoň silný podlinkový branding medzi študentmi. Ako vyplynulo zo záverov našich piatich tímov, spoznanie značky firmy bola ďalšia pridaná hodnota semestrálneho projektu, keďže okrem zapojených študentov sa o firme dozvedajú aj ich kamaráti a známi.

Ako sa teda firma môže zapojiť do semestrálneho projektu?

Dobrým spôsobom je priame oslovenie vedúcich katedier tých fakúlt, ktoré tematicky odpovedajú vášmu zameraniu, prípadne aj konkrétneho pedagóga. Niektoré fakulty už zriaďujú aj oddelenia na kooperáciu s praxou, na väčšie rozšírenie takýchto pracovísk však budú musieť firmy ešte počkať.

Treba však počítať s tým, že budovanie vzťahov s katedrami je tiež špecifický proces, na ktorý je vhodné osloviť profesionálne služby. Druhým spôsobom je teda oslovenie profesionálov. Jednými z nich je aj Talentway Academy, ktorú môžete kontaktovať prostredníctvom tohto linku. Stačí, ak máte predstavu o tom, s akými fakultami by ste chceli spolupracovať a ostatné už zariadime pre vás my.

 Autor: Peter Filo

 

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Systém odbornej praxe pre vysokoškolákov

Zapojte sa do nového Systému odbornej praxe a podporte nás, aby sme tento systém rozšírili pre všetky študentov na Slovensku
 

ČÍTAJ VIAC

HR ako emócia

Čo všetko obnáša vytvorenie pozitívnej emócie so zamestnancom a uchádzačom?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM