win-win-win

17
5
18

Stratégia win-win-win bola úspešne zasadená: manažment spoločnosti získal zaujímavé nápady od študentov, študenti získali praktické poznatky o fungovaní business centier, študijný odbor sa stal ešte viac lákavejším.

Services club je špecializovaný klub zameraný na vnútropodnikové, outsourcované a iné podnikové služby objavujúce sa v medzinárodne pôsobiacich spoločnostiach. Cieľom klubu je inovatívnou formou výučby, prostredníctvom PBL metódy (project based learning) spoznať a zažiť na vlastnej koži prostredie business centier a centier zdieľaných služieb na Slovensku. Partnerom Services clubu je spoločnosť Adient s.r.o. s titulom business centrum. Tento klub bol určený pre študentov 3.ročníka Obchodnej fakulty v rámci študijného programu Podnikanie v cestovnom ruchu a službách.

Študenti mali počas zimného semestra 2017/2018 možnosť pracovať na projektoch zadaných práve partnerom klubu. Počas celého trvania Projektu študenti aktívne spolupracovali a dostávali informácie od Martiny Hrabalovej, HR business partnera spoločnosti Adient s.r.o..

Na projektoch pracovalo spolu 6 tímov študentov, z ktorých každý mal špeciálnu tému vychádzajúcu z aktuálnych potrieb spoločnosti. Počas semestra mali študenti možnosť zažiť aj exkurziu v spoločnosti Adient s.r.o., po?as ktorej nazreli do procesov a prostredia spoločnosti. Získali tým cenné informácie, ktoré im pomohli v ujasnení predstavy o business centrách vo všeobecnosti, ako aj konkrétne o pôsobení spoločnosti Adient s.r.o.

Počas semestra sa zrealizovali 2 priebežné a jedna finálna prezentácia, na ktorej boli prítomní až šiesti zástupcovia spoločnosti Adient s.r.o.. Počas záverečnej prezentácie študenti ukázali, čo sa počas semestra naučili a najlepší z nich neodišli naprázdno. Projekty boli vyhodnotené skutočne veľmi pozitívne, čo prisudzujeme práve tomu, že ich viedli aj partneri z praxe. Víťazný tím získal okrem lákavej prvej ceny aj veľmi pozitívnu spätnú väzbu priamo od konateľa spoločnosti Adient s.r.o., pána Petra Kováľa, ktorý bol tiež jedným z finálnych hodnotiteľov projektov.

Na prvom mieste sa umiestnil tím s témou Výkon štandardizovaných činností Business centier a motivácia mladých ľudí. Gratulujeme študentom Nikole Dávidekovej, Alexandre Blazsekovej, Matúšovi Rýdzemu a Jakubovi Čelechovskému.

Services club prebiehal pod vedením supervisorky Ing. Miroslavy Prvákovej z Katedry cestovného ruchu a služieb. Viac informácií a podmienky účasti v Services clube získate emailom na adrese: miroslava.prvakova@euba.sk

Radi ti poskytneme všetky potrebné informácie, ukážeme ti výsledky z projektov, vysvetlíme ti, ako sa môžeš zapojiť a čo získaš zapojením sa do predmetu.

Mirka Prváková

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Systém odbornej praxe pre vysokoškolákov

Zapojte sa do nového Systému odbornej praxe a podporte nás, aby sme tento systém rozšírili pre všetky študentov na Slovensku
 

ČÍTAJ VIAC

HR ako emócia

Čo všetko obnáša vytvorenie pozitívnej emócie so zamestnancom a uchádzačom?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM