Manažment bezpečnosti

FMAN
UNIPO
Manažment bezpečnosti
TALENTWAY

TALENT WAY Manažment bezpečnosti

Otvárame: 19. 2. 2018
Miestnosť: L6
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Peter Veselý

E-mail peter.vesely@fm.uniba.sk
Orientujem sa na oblasti:
Motto:

PROJEKTY

Názov
GDPR 2017 Implementačné pravidlá
Klub: Manažment bezpečnosti
Lektor: Peter Veselý

Prihlásený: 2 / 0 / max 30

OTVORENÝ