Účtovníctvo na počítači

FMAN
UNIPO
Účtovníctvo na počítači
TALENTWAY

TALENT WAY Účtovníctvo na počítači

Otvárame: 19. 2. 2018
Miestnosť: L4
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Peter Veselý

E-mail peter.vesely@fm.uniba.sk
Orientujem sa na oblasti:
Motto:

PROJEKTY

Názov
Komplexný príklad na PC
Klub: Účtovníctvo na počítači
Lektor: Peter Veselý

Prihlásený: 14 / 2 / max 30

OTVORENÝ

Názov
Komplexný príklad na PC II
Klub: Účtovníctvo na počítači
Lektor: Peter Veselý

Prihlásený: 21 / 0 / max 30

OTVORENÝ