Vizuálna komunikácia


Vizuálna komunikácia
TALENTWAY

TALENT WAY Vizuálna komunikácia

Otvárame: 20. 2. 2018
Miestnosť: L1
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

PROJEKTY

Názov
Vizuálna komunikácia v organizácii
Klub: Vizuálna komunikácia
Lektor: Peter Veselý

Prihlásený: 10 / 2 / max 30

OTVORENÝ