Dejiny techniky

Úvod do predmetu. Význam dejín techniky. Vzťah k štúdiu odboru, miesto dejín techniky v historiografii, študijná literatúra. História zakladania technických muzeí vo svete a u nás. Potreba poznať múzea v svojom najbližšom okolí a kdekoľvek vo svete. Portfólio študenta -- z pohľadu DT a predstavenia sa v zahraničí. Technické pamiatky v svojom okolí. Predpoklady vývoja. Prvé nástroje a stroje. Neolitická revolúcia. Počiatky poľnohospodárstva a prvé stavby človeka. Prvé materiály -- technika a technológie ich obrábania a spracovávania.

FA
STUBA
Dejiny techniky
TALENTWAY

TALENT WAY Dejiny techniky

Otvárame: 21. 2. 2018
Miestnosť:
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Zuzana Waszczukova

E-mail zwaszczukova@gmail.com
Orientujem sa na oblasti:
Motto:

PROJEKTY

Názov
Dejiny techniky LS 2017/2018
Klub: Dejiny techniky
Lektor:

Prihlásený: 0 / 0 / max 35

OTVORENÝ

Názov
Dejiny techniky LS 2017/2018
Klub: Dejiny techniky
Lektor: Zuzana Waszczukova

Prihlásený: 22 / 0 / max 35

OTVORENÝ