Ekonometria I - FHI


Ekonometria I - FHI
TALENTWAY

TALENT WAY Ekonometria I - FHI

Otvárame: 1. 2. 2018
Miestnosť:
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

PROJEKTY

Názov
Analýza a návrh zaručeného/nepodmieneného príjmu v ekonomike
Klub: Ekonometria I - FHI
Lektor:

Prihlásený: 0 / 0 / max 2

OTVORENÝ

Názov
Analýza a návrh zaručeného/nepodmieneného príjmu v ekonomike
Klub: Ekonometria I - FHI
Lektor: Brian König

Prihlásený: 4 / 0 / max 2

OTVORENÝ

Názov
Analýza a návrh zaručeného/nepodmieneného príjmu v ekonomike
Klub: Ekonometria I - FHI
Lektor:

Prihlásený: 0 / 0 / max 2

OTVORENÝ

Názov
Analýza Beta konvergencie
Klub: Ekonometria I - FHI
Lektor: Brian König

Prihlásený: 0 / 0 / max 2

OTVORENÝ

Názov
Analýza Beta konvergencie
Klub: Ekonometria I - FHI
Lektor:

Prihlásený: 2 / 0 / max 2

OTVORENÝ

Názov
Analýza determinantov chudoby
Klub: Ekonometria I - FHI
Lektor: Brian König

Prihlásený: 2 / 0 / max 2

OTVORENÝ

Názov
Analýza determinantov chudoby
Klub: Ekonometria I - FHI
Lektor:

Prihlásený: 0 / 0 / max 2

OTVORENÝ

Názov
Analýza determinantov zahraničného obchodu SR pomocou gravitačného modelu
Klub: Ekonometria I - FHI
Lektor: Brian König

Prihlásený: 0 / 0 / max 2

OTVORENÝ