Ekonometria I

FHI
EUBA
Ekonometria I
TALENTWAY

TALENT WAY Ekonometria I

Otvárame: 1. 2. 2018
Miestnosť:
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Brian König

E-mail brian.konig@euba.sk
Orientujem sa na oblasti:
Motto:

PROJEKTY

Názov
Analýza a návrh zaručeného/nepodmieneného príjmu v ekonomike
Klub: Ekonometria I
Lektor:

Prihlásený: 0 / 0 / max 2

OTVORENÝ

Názov
Analýza a návrh zaručeného/nepodmieneného príjmu v ekonomike
Klub: Ekonometria I
Lektor: Brian König

Prihlásený: 4 / 0 / max 2

OTVORENÝ

Názov
Analýza a návrh zaručeného/nepodmieneného príjmu v ekonomike
Klub: Ekonometria I
Lektor:

Prihlásený: 0 / 0 / max 2

OTVORENÝ

Názov
Analýza Beta konvergencie
Klub: Ekonometria I
Lektor: Brian König

Prihlásený: 0 / 0 / max 2

OTVORENÝ

Názov
Analýza Beta konvergencie
Klub: Ekonometria I
Lektor:

Prihlásený: 2 / 0 / max 2

OTVORENÝ

Názov
Analýza determinantov chudoby
Klub: Ekonometria I
Lektor: Brian König

Prihlásený: 2 / 0 / max 2

OTVORENÝ

Názov
Analýza determinantov chudoby
Klub: Ekonometria I
Lektor:

Prihlásený: 0 / 0 / max 2

OTVORENÝ

Názov
Analýza determinantov zahraničného obchodu SR pomocou gravitačného modelu
Klub: Ekonometria I
Lektor: Brian König

Prihlásený: 0 / 0 / max 2

OTVORENÝ