PvP - EXTERNE

OF
EUBA
PvP - EXTERNE
TALENTWAY

TALENT WAY PvP - EXTERNE

Otvárame: 23. 2. 2019
Miestnosť: D211
Čas: 00:00

Workshop: sobota - 30. 11. -0001

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Peter Filo lektor

E-mail talentway4@gmail.com
Orientujem sa na oblasti:
Motto: Každý problém má riešenie. Ak sa ti zdá, že tvoj problém nemá riešenie, musí sa ho ujať niekto iný, kto ho vyrieši.

ODBORNÝ GARANT

Veronika Nekolová

PROJEKTY

Názov
Motivácia zákazníkov maloobchodov k využitiu alternatív k plastom
Klub: PvP - EXTERNE
Lektor: Veronika Nekolová, Peter Filo lektor

Prihlásený: 4 / 0 / max 0

OTVORENÝ

Názov
Riešenie zánikov remesiel prostredníctvom duálneho vzdelávania študentov stredných skôl a zvýšením špecializácie
Klub: PvP - EXTERNE
Lektor: Peter Filo lektor, Veronika Nekolová

Prihlásený: 3 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
Socializácia mladých ľudí prostredníctvom dobrovoľníckej práce pre útulky
Klub: PvP - EXTERNE
Lektor: Peter Filo lektor, Veronika Nekolová

Prihlásený: 5 / 0 / max 5

OTVORENÝ