ERASMUS pobyty

Účasť na programoch ERASMUS je jedna z alternatív, ako môžu študenti rozvíjať svoje schopnosti. Už len príprava pobytu v zahraničí a potom prežitie celého semestra v cudzom prostredí je výbornou príležitosťou na samostatnosť a vytrvalosť. Študenti tiež spoznajú úroveň a kvalitu zahrančncýh univerzít a môžu ich navzájom porovnať. 

Výbornou prípravou na ERASMUS pobyt je práve projektová výučba PBL (project-based learning), ktoré realizujeme v našich Project Lab. Takmer na každej univerzite mimo SR sa táto forma výučby aplikuje plošne a prierezovo. Takže zaradiť PBL do našich študijných programov pomáha priblížiť sa svetu a podporiť študentov, ktorí sa chystajú na ERASMUS pobyt.

OF
EUBA
ERASMUS pobyty
TALENTWAY

TALENT WAY ERASMUS pobyty

Otvárame: 1. 1. 2018
Miestnosť:
Čas: 00:00

PARTNERI

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Peter Filo lektor

E-mail talentway4@gmail.com
Orientujem sa na oblasti:
Motto: Každý problém má riešenie. Ak sa ti zdá, že tvoj problém nemá riešenie, musí sa ho ujať niekto iný, kto ho vyrieši.

PROJEKTY

Názov
ERASMUS OF II.stupeň (2018/2019)
Klub: ERASMUS pobyty
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 1 / 0 / max 40

OTVORENÝ

Názov
ERASMUS pobyt OF I.stupeň (2018/2019)
Klub: ERASMUS pobyty
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 15 / 0 / max 40

OTVORENÝ