TALENTWAY

TALENT WAY

Otvárame: 1. 1. 1970
Miestnosť:
Čas: 01:00

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Peter Filo lektor

E-mail talentway4@gmail.com
Orientujem sa na oblasti:
Motto: Každý problém má riešenie. Ak sa ti zdá, že tvoj problém nemá riešenie, musí sa ho ujať niekto iný, kto ho vyrieši.

PROJEKTY

Názov
Koncepcia marketingovej stratégie v kontexte aplikácie inovácií rodinného podniku Antiqua Villa
Klub: Final works PF
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Marketingová komunikácia regiónu v koncepcii lokálnych podnikateľov
Klub: Final works PF
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 1 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Marketingová koncepcia pre alternatívnu formu verejnej dopravy
Klub: Final works PF
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 1 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Úspešné budovanie marketingovej stratégie firiem (na príklade start-up firmy, firiem).
Klub: Final works PF
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 1 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Uvedenie inovovaného výrobku na spotrebiteľský trh
Klub: Final works PF
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 1 / 0 / max 1

OTVORENÝ