Final works PF

Ako vedúci diplomových prác sa zameriavam na oblasť inovácií - technologické, produktové alebo marketingové. Mnohé práce sú koncipované ako biznisový plán na založenie vlastného podniku študenta alebo jeho účasť v interdisciplinárnom start up tíme. Ťažisko prác má aplikačný charakter - pracujeme takmer výlučne len s reálnymi projektami a zámermi.

OF
EUBA
Final works PF
TALENTWAY

TALENT WAY Final works PF

Otvárame: 12. 2. 2018
Miestnosť: 2C02
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Peter Filo lektor

E-mail talentway4@gmail.com
Orientujem sa na oblasti:
Motto: Každý problém má riešenie. Ak sa ti zdá, že tvoj problém nemá riešenie, musí sa ho ujať niekto iný, kto ho vyrieši.

PROJEKTY

Názov
Koncepcia marketingovej stratégie v kontexte aplikácie inovácií rodinného podniku Antiqua Villa
Klub: Final works PF
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Marketingová komunikácia regiónu v koncepcii lokálnych podnikateľov
Klub: Final works PF
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 1 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Marketingová koncepcia pre alternatívnu formu verejnej dopravy
Klub: Final works PF
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 1 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Úspešné budovanie marketingovej stratégie firiem (na príklade start-up firmy, firiem).
Klub: Final works PF
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 1 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Uvedenie inovovaného výrobku na spotrebiteľský trh
Klub: Final works PF
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 1 / 0 / max 1

OTVORENÝ