Foodie Club ZS

Foodie Club posyktuje priestor na B2C riešenia, teda najmä marketingové projekty v oblasti spotrebného tovaru, potravín a služieb. Spoznáme významné národné aj medzinárdoné obchodné a výrobné spoločnosti a prenikneme do podstaty veľmi súťaživého prostredia rýchloobrátkových tovarov aj špeciálnych služieb. Významnou časťou práce sú rôzne analýzy - konkurencie, dodávateľov, cieľových skupín, podnikateľského prostredia a na ich výsledkoch si možeš vyskúšať tvorivé schopnosti v oblasti riešenia positioningu, brandingu, komunikačných kampaní, predvádzania a degustácie atď. Aplikujeme tu poznatky z marketingu, výskumu trhu, marketingu značky.

OF
EUBA
Foodie Club ZS
TALENTWAY

TALENT WAY Foodie Club ZS

Otvárame: 17. 9. 2018
Miestnosť: D211, alebo v Nestlé
Čas: 00:00

PARTNERI

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Malgorzata A. Jarossová

E-mail malgorzata.jarossova@euba.sk
Orientujem sa na oblasti: bezpečnosť a kvalita potravín a obalov
Motto:

ODBORNÝ GARANT

Lucia Nováková

PROJEKTY

Názov
FC-Aktivity Aliancie pre mladých (Employer Branding)
Klub: Foodie Club ZS
Lektor: Malgorzata A. Jarossová, Lucia Nováková, Peter Filo lektor

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
FC-Aktivity Aliancie pre mladých (Employer Branding)
Klub: Foodie Club ZS
Lektor:

Prihlásený: 0 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
FC-BLT podpora Nescafé DOLCE GUSTO
Klub: Foodie Club ZS
Lektor: Malgorzata A. Jarossová, Lucia Nováková, Peter Filo lektor

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
FC-BTL podpora pre zdravé tyčinky YES
Klub: Foodie Club ZS
Lektor: Malgorzata A. Jarossová, Peter Filo lektor

Prihlásený: 5 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
FC-WRAP Iniciative
Klub: Foodie Club ZS
Lektor: Malgorzata A. Jarossová, Peter Filo lektor, Lucia Nováková

Prihlásený: 5 / 0 / max 5

OTVORENÝ

GALÉRIA