Retail Academy

Retail Academy predstavuje jedinečný projekt spojenia teoretického vyučovania na univerzitnej úrovni s hospodárskou praxou vhodný pre študentov, ktorí chcú si už počas svojho štúdia začať budovať svoju kariéru. Retail Academy je vstupná brána, ktorá im môže pomôcť v tomto zámere a následne sa priamo uchádzať o programy spoločnosti LIDL, ako je napríklad Studentship a Trainee program, ktorý je určený pre študentov druhého stupňa štúdia a pripravuje budúcich absolventov na prácu v nimi vybranom oddelení.

Spája riešenie konkrétnych projektov s prednáškami top manažérov spoločnosti LIDL, spojených s diskusiou a to nielen s nimi, ale aj s konateľmi firmy a jej generálnym riaditeľom.

Projekt je zaujímavý pre študentov, ktorí majú možnosť získať poznatky z praxe, podieľať sa priamo na ich riešení, je veľmi vhodnou alternatívou pre tých, ktorých zaujíma obchod ako prevádzka, obchod ako vzťah medzi ponukou a dopytom, obchod ako medzinárodné prostredie, obchod ako logistické prostredie.

OF
EUBA
Retail Academy
TALENTWAY

TALENT WAY Retail Academy

Otvárame: 14. 2. 2019
Miestnosť: D211
Čas: 00:00

Prednáška: 9:15 - 21. 2. 2019

Workshop: 7:30 - 14. 2. 2019

PARTNERI

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Anna Veszprémi Sirotková

E-mail anna.veszpremi@euba.sk
Orientujem sa na oblasti: Podnikanie, cestovný ruch, soft skills
Motto: Nesnívajme svoj život, ale prežime svoje sny

ODBORNÝ GARANT

Jozef Orgonáš

PROJEKTY

Názov
Akčný manažment v maloobchode
Klub: Retail Academy
Lektor: Jozef Orgonáš, Anna Veszprémi Sirotková, Peter Filo lektor, Veronika Nekolová

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Aké očakávanie musíme splniť, aby sme získali vernosť zákazníka?
Klub: Retail Academy
Lektor: Jozef Orgonáš, Anna Veszprémi Sirotková, Peter Filo lektor, Veronika Nekolová

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Ako trvalo udržať prozákaznícke myslenie zamestnancov?
Klub: Retail Academy
Lektor: Jozef Orgonáš, Anna Veszprémi Sirotková, Peter Filo lektor, Veronika Nekolová

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Férové podnikanie - Compliance ako nástroj boja proti korupcii
Klub: Retail Academy
Lektor: Jozef Orgonáš, Anna Veszprémi Sirotková, Peter Filo lektor, Veronika Nekolová

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Inovácie v retailovom biznise - ako vytvárať inovácie
Klub: Retail Academy
Lektor: Jozef Orgonáš, Anna Veszprémi Sirotková, Peter Filo lektor, Veronika Nekolová

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Marketingová komunikácia Retail Academy
Klub: Retail Academy
Lektor: Jozef Orgonáš, Anna Veszprémi Sirotková, Peter Filo lektor, Veronika Nekolová

Prihlásený: 1 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Nákladový kontroling maloobchodného reťazca
Klub: Retail Academy
Lektor: Jozef Orgonáš, Anna Veszprémi Sirotková, Peter Filo lektor, Veronika Nekolová

Prihlásený: 3 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Návrh vlastného projektu (s použitím metódy projektového manažmentu)
Klub: Retail Academy
Lektor: Jozef Orgonáš, Anna Veszprémi Sirotková, Peter Filo lektor, Veronika Nekolová

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

GALÉRIA