Retail Academy

Retail Academy predstavuje jedinečný projekt spojenia teoretického vyučovania na univerzitnej úrovni s hospodárskou praxou vhodný pre študentov, ktorí chcú si už počas svojho štúdia začať budovať svoju kariéru. Retail Academy je vstupná brána, ktorá im môže pomôcť v tomto zámere a následne sa priamo uchádzať o programy spoločnosti LIDL, ako je napríklad Studentship a Trainee program, ktorý je určený pre študentov druhého stupňa štúdia a pripravuje budúcich absolventov na prácu v nimi vybranom oddelení.

Spája riešenie konkrétnych projektov s prednáškami top manažérov spoločnosti LIDL, spojených s diskusiou a to nielen s nimi, ale aj s kona

OF
EUBA
Retail Academy
TALENTWAY

TALENT WAY Retail Academy

Otvárame: 20. 9. 2018
Miestnosť: D211
Čas: 00:00

PARTNERI

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Barbi Paholková

E-mail barbora.paholkova@euba.sk
Orientujem sa na oblasti: marketing, retail, PR & CSR
Motto: Začiatky bývajú hrozné, konce smutné, ale najlepšie je to uprostred a to si treba zapamätať.

ODBORNÝ GARANT

Jozef Orgonáš

PROJEKTY

Názov
Ako budovať dôveru v značku v 21. storočí
Klub: Retail Academy
Lektor: Jozef Orgonáš, Barbi Paholková

Prihlásený: 3 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Ako prilákať absolventov vysokých škôl do spoločnosti? Vypracovanie motivačného programu pre získanie absolventov vysokých škôl a to najmä v prvom roku zamestnania.
Klub: Retail Academy
Lektor: Barbi Paholková, Jozef Orgonáš

Prihlásený: 2 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Analýza súčasnej zamestnávateľskej značky na slovenskom trhu vs. zahraničnom
Klub: Retail Academy
Lektor: Jozef Orgonáš, Barbi Paholková

Prihlásený: 3 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Cenné suroviny vs. ich náhradné varianty s dopadom na kvalitu potravín a spokojnosť zákazníka
Klub: Retail Academy
Lektor: Jozef Orgonáš, Barbi Paholková

Prihlásený: 3 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Efektívna komunikácia s iGeneráciou
Klub: Retail Academy
Lektor: Barbi Paholková, Jozef Orgonáš

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Lidl ako moderný diskont - ako ďaľej s konceptom diskontu?
Klub: Retail Academy
Lektor: Barbi Paholková, Jozef Orgonáš

Prihlásený: 1 / 1 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Vnímanie spoločenskej zodpovednosti z perspektívy generácie Z
Klub: Retail Academy
Lektor: Jozef Orgonáš, Barbi Paholková

Prihlásený: 1 / 0 / max 4

OTVORENÝ

GALÉRIA