Agro-Bio Club

Agrobio klub bol založený v roku 2012 ako platforma inovatívneho vzdelávania zameraná na prepojenie teórie s praxou v oblastiach, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s potravinárstvom aj prvovýrobou. Postupne sa však aj na základe referencií študentov vyprofilo tematické zameranie klubu prioritne na vinohradníctvo a vinárstvo.

Od zimného semestra 2017/2018 zavádzame však aj ďalšie oblasti marketingových projektov pre nové druhy produktov, predovšetkým tie, ktoré sa spájajú spotrebiteľov s obdobím Vianoc. Tiež sme úspešne overili blokový formát výučby.

Jedinečnosť Agrobio klubu spočíva v tom, že sa realizuje metódou projektového vyučovania (project-based learning), ktorá je postavená na riešení zadaného projektu za aktívnej účasti študentov. Pedagóg (supervisor klubu) zastáva pasívnu rolu podporovateľa, facilitátora, ktorý študentom zadáva projekt, sleduje dodržiavanie stanovených úloh a termínov, pomáha radami pri riešení projektu, sprevádza študentov v priebehu vyučovacieho procesu. Študenti pracujú spravidla v 4-členných tímoch, majú úplnú voľnosť, tzn. sami sa rozhodujú, sami si riadia procesy, stanovujú ciele pre úspešné vypracovanie projektu, ale aj sami sa musia zorientovať, aké vedomosti alebo poznatky potrebujú pre vyriešenie zadaného projektu a akým spôsobom ich získajú.

Každoročne je výstupom a prezentáciou Agrobio klubu Winefest počas Jarnej univerzity a od&

OF
EUBA
Agro-Bio Club
TALENTWAY

TALENT WAY Agro-Bio Club

Otvárame: 12. 2. 2019
Miestnosť: D211
Čas: 00:00

Workshop: utorok 17:00 - 30. 11. -0001

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Paulína Krnáčová

E-mail paulina.krnacova@euba.sk
Orientujem sa na oblasti:
Motto:

PROJEKTY

Názov
Vianočná univerzita - RegionFest tím C
Klub: Agro-Bio Club
Lektor: Paulína Krnáčová

Prihlásený: 0 / 2 / max 3

OTVORENÝ

Názov
Vianočná univerzita - RegionFest tím D
Klub: Agro-Bio Club
Lektor: Paulína Krnáčová

Prihlásený: 0 / 2 / max 3

OTVORENÝ

Názov
Vianočná univerzita - RegionFest tím G
Klub: Agro-Bio Club
Lektor: Paulína Krnáčová

Prihlásený: 0 / 1 / max 3

OTVORENÝ