Bankademy ZS2018

Projekt je spoločným projektom Tatra banky Bratislava a programu Talentway na Obchodnej a Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Bankademy je celoročný projekt, ktorého sa študenti môžu zúčastniť v zimnom aj letnom semestri. 

OF
EUBA
Bankademy ZS2018
TALENTWAY

TALENT WAY Bankademy ZS2018

Otvárame: 25. 9. 2018
Miestnosť: D211
Čas: 00:00

PARTNERI

Prihlásiť sa do klubu

PROJEKTY

Názov
Projekt 1
Klub: Bankademy ZS2018
Lektor: Veronika Nekolová, Maria Siranova

Prihlásený: 5 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Projekt 2
Klub: Bankademy ZS2018
Lektor: Veronika Nekolová, Maria Siranova

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Projekt 3
Klub: Bankademy ZS2018
Lektor: Veronika Nekolová, Maria Siranova

Prihlásený: 5 / 0 / max 0

OTVORENÝ

Názov
Projekt 4
Klub: Bankademy ZS2018
Lektor: Veronika Nekolová, Maria Siranova

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Projekt 5
Klub: Bankademy ZS2018
Lektor: Veronika Nekolová, Maria Siranova

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Projekt 6
Klub: Bankademy ZS2018
Lektor: Veronika Nekolová, Maria Siranova

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ