TALENTWAY

TALENT WAY

Otvárame: 1. 1. 1970
Miestnosť:
Čas: 01:00

PARTNERI

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Peter Filo lektor

E-mail talentway4@gmail.com
Orientujem sa na oblasti:
Motto: Každý problém má riešenie. Ak sa ti zdá, že tvoj problém nemá riešenie, musí sa ho ujať niekto iný, kto ho vyrieši.

ODBORNÝ GARANT

Veronika Nekolová

PROJEKTY

Názov
"Bez obalu"
Klub: Innovation Lab
Lektor: Veronika Nekolová, Peter Filo lektor

Prihlásený: 5 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
ALEA KRYT
Klub: Innovation Lab
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Bonusové recyclo
Klub: Innovation Lab
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Eko-Krytina
Klub: Innovation Lab
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 3 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Ekologické zelené ihriská
Klub: Innovation Lab
Lektor: Peter Filo lektor, Veronika Nekolová

Prihlásený: 6 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Hot Alert
Klub: Innovation Lab
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
INKO- Kontajner
Klub: Innovation Lab
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 4 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
Minimalízácia likvidácie potravín v obchodných reťazcoch
Klub: Innovation Lab
Lektor: Veronika Nekolová, Peter Filo lektor

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Recyklácia morského odpadu
Klub: Innovation Lab
Lektor: Peter Filo lektor, Veronika Nekolová

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
SI Clima
Klub: Innovation Lab
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 5 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
SI Education
Klub: Innovation Lab
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
SI Traffic
Klub: Innovation Lab
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 5 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
SI Waste
Klub: Innovation Lab
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 5 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
SI-zavislosti
Klub: Innovation Lab
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 1 / 0 / max 1

OTVORENÝ