Manažment odpadu v roku 2030

Ako bude vyzerať odpadové hospodárstvo v roku 2030? Ako bude prebiehať uskladnenie, triedenie, odvoz, likvidácia, recyklácia odpadu? Aj na tieto otázky budeme spoločne hľadať odpovede v interdisciplinárnych tímoch študentov dizajnu Fakulty architektúry STU a študentov ekonómie z Obchodnej fakulty EU BA.

Interdisciplinarita, riešenie problémov, orientácia na soft skills - to sú predpoklady úspešného fungovania študenta v dnešom svete. 

V predmete študenti pracujú v interdisciplinárnych tímoch, kde okrem tímovej práce pracujú na reálnych zadaniach z praxe, argumentujú expertom z praxe, rozvíjajú svoje myslenie "out of the box" a hľadajú kompromisy a riešenia tak, aby ich to doviedlo k spoločnému cieľu. Interdisciplinarita umocňuje ich divergentné a kreatívne myslenie.

Gratulujeme tímom:

RainBrain - systém na efektívne využívanie dažďových vôd a 

SunCan - návrh hliníkových solárnych panelov

že budú Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity reprezentovať vo fakultnom kole Študenskej vedeckej odbornej činosti. 

 

 

 

FA
STUBA
Manažment odpadu v roku 2030
TALENTWAY

TALENT WAY Manažment odpadu v roku 2030

Otvárame: 17. 9. 2018
Miestnosť: D211
Čas: 00:00

Workshop: Pondelok 13.30 - 15.00 - 30. 11. -0001

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Zuzana Turlíková

E-mail zuzana.turlik@gmail.com
Orientujem sa na oblasti:
Motto: Designer has to know a little bit of everything.

ODBORNÝ GARANT

Veronika Nekolová

PROJEKTY

Názov
Foodwaste - návrh znižovania počtu potravín po dátume spotreby pre obchodné reťazce
Klub: Manažment odpadu v roku 2030
Lektor: Veronika Nekolová, Peter Filo lektor, Vanda Gabrisova, Zuzana Turlíková

Prihlásený: 5 / 0 / max 6

OTVORENÝ

Názov
Návrh aplikácie na riešenie nelegálnych skládok
Klub: Manažment odpadu v roku 2030
Lektor: Veronika Nekolová, Peter Filo lektor, Vanda Gabrisova, Zuzana Turlíková

Prihlásený: 4 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
Plasty - pracovný názov
Klub: Manažment odpadu v roku 2030
Lektor: Veronika Nekolová, Peter Filo lektor, Zuzana Turlíková, Vanda Gabrisova

Prihlásený: 5 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
RainBrain - systém na efektívne využívanie dažďových vôd
Klub: Manažment odpadu v roku 2030
Lektor: Veronika Nekolová, Peter Filo lektor, Zuzana Turlíková, Vanda Gabrisova

Prihlásený: 5 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
SunCan - návrh hliníkových solárnych panelov z recyklovateľných plechoviek
Klub: Manažment odpadu v roku 2030
Lektor: Veronika Nekolová, Peter Filo lektor, Zuzana Turlíková, Vanda Gabrisova

Prihlásený: 6 / 0 / max 5

OTVORENÝ