TALENTWAY

TALENT WAY

Otvárame: 1. 1. 1970
Miestnosť:
Čas: 01:00

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Zuzana Turlíková

E-mail zuzana.turlik@gmail.com
Orientujem sa na oblasti:
Motto: Designer has to know a little bit of everything.

ODBORNÝ GARANT

Veronika Nekolová

PROJEKTY

Názov
Foodwaste - pracovny nazov
Klub: Manažment odpadu v roku 2030
Lektor: Veronika Nekolová, Peter Filo lektor, Vanda Gabrisova, Zuzana Turlíková

Prihlásený: 5 / 0 / max 6

OTVORENÝ

Názov
Nelegálne skládky - pracovný názov
Klub: Manažment odpadu v roku 2030
Lektor: Veronika Nekolová, Peter Filo lektor, Vanda Gabrisova, Zuzana Turlíková

Prihlásený: 4 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
Odpadové vody - pracovný názov
Klub: Manažment odpadu v roku 2030
Lektor: Veronika Nekolová, Peter Filo lektor, Zuzana Turlíková, Vanda Gabrisova

Prihlásený: 5 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
Plasty - pracovný názov
Klub: Manažment odpadu v roku 2030
Lektor: Veronika Nekolová, Peter Filo lektor, Zuzana Turlíková, Vanda Gabrisova

Prihlásený: 5 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
Plechovky - Suncan
Klub: Manažment odpadu v roku 2030
Lektor: Veronika Nekolová, Peter Filo lektor, Zuzana Turlíková, Vanda Gabrisova

Prihlásený: 6 / 0 / max 5

OTVORENÝ