Manažment odpadu v roku 2030

Ako bude vyzerať odpadové hospodárstvo v roku 2030? Ako bude prebiehať uskladnenie, triedenie, odvoz, likvidácia, recyklácia odpadu? Aj na tieto otázky budeme spoločne hľadať odpovede v interdisciplinárnych tímoch študentov dizajnu FA STU a študentov ekonómie z OF EU BA.

Design brief: Manažment odpadu v roku 2030

FA
STUBA
Manažment odpadu v roku 2030
TALENTWAY

TALENT WAY Manažment odpadu v roku 2030

Otvárame: 17. 9. 2018
Miestnosť: D211
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Zuzana Turlíková

E-mail zuzana.turlik@gmail.com
Orientujem sa na oblasti:
Motto: Designer has to know a little bit of everything.

ODBORNÝ GARANT

Veronika Nekolová

PROJEKTY

Názov
Foodwaste - pracovny nazov
Klub: Manažment odpadu v roku 2030
Lektor: Veronika Nekolová, Peter Filo lektor, Vanda Gabrisova, Zuzana Turlíková

Prihlásený: 5 / 0 / max 6

OTVORENÝ

Názov
Nelegálne skládky - pracovný názov
Klub: Manažment odpadu v roku 2030
Lektor: Veronika Nekolová, Peter Filo lektor, Vanda Gabrisova, Zuzana Turlíková

Prihlásený: 4 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
Odpadové vody - pracovný názov
Klub: Manažment odpadu v roku 2030
Lektor: Veronika Nekolová, Peter Filo lektor, Zuzana Turlíková, Vanda Gabrisova

Prihlásený: 5 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
Plasty - pracovný názov
Klub: Manažment odpadu v roku 2030
Lektor: Veronika Nekolová, Peter Filo lektor, Zuzana Turlíková, Vanda Gabrisova

Prihlásený: 5 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
Plechovky - Suncan
Klub: Manažment odpadu v roku 2030
Lektor: Veronika Nekolová, Peter Filo lektor, Zuzana Turlíková, Vanda Gabrisova

Prihlásený: 6 / 0 / max 5

OTVORENÝ