Ekovižn Club

Ekovižn je klub zameraný na životné prostredie. Nadmerné odlesňovanie, znečisťovanie prírody a oceánov, nedovolený lov ohrozených zvierat sú len malá časť z problémov, ktoré vytvárajú práve najinteligentnejšie stvorenia, teda my ľudia. Ekovižn sa snaží prispieť k zlepšeniu svojho okolia a poskytnúť ľuďom iný ekologickejší pohľad na svet. Snaha zlepšiť prostredie v ktorom žijeme prebieha prostredníctvom organizácie eventov, prednášok, prípravou a realizáciou projektov.

Ekovižn je spoločným projektom Oikosu, projektu Talentway a Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity. Oikos je medzinárodná študentská organizácia, ktorá sa usiluje o podporu trvalo udržateľného podnikania medzi budúcimi lídrami a výkonnými manažérmi prostredníctvom oboznamovania študentov ekonómie a manažmentu s otázkami trvalo udržateľného rozvoja. Činnosť Oikos-u spočíva v organizácii prednášok, konferencií, simulácií, exkurzií a workshopov, ako aj v projektoch týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja so zameraním na problematiku životného prostredia v oblasti ekonomiky a podnikania.

OF
EUBA
Ekovižn Club
TALENTWAY

TALENT WAY Ekovižn Club

Otvárame: 18. 2. 2019
Miestnosť: D211
Čas: 00:00

Workshop: Pondelok 17:00 - 30. 11. -0001

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Petra Garasová

E-mail garasova3@gmail.com
Orientujem sa na oblasti:
Motto:

ODBORNÝ GARANT

Ľubica Knošková

PROJEKTY

Názov
EkoBox
Klub: Ekovižn Club
Lektor: Petra Garasová, Ľubica Knošková, Peter Filo lektor

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
GreenBoys
Klub: Ekovižn Club
Lektor: Petra Garasová, Ľubica Knošková, Peter Filo lektor

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Mesiac EkoUniverzity
Klub: Ekovižn Club
Lektor: Petra Garasová, Ľubica Knošková, Peter Filo lektor

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ