Marketing cestovného ruchu krajín V4


Marketing cestovného ruchu krajín V4
TALENTWAY

TALENT WAY Marketing cestovného ruchu krajín V4

Otvárame: 26. 9. 2018
Miestnosť: DRA00090 - A-9
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

PROJEKTY

Názov
Marketingový manažment cestovného ruchu vybranej krajiny V4
Klub: Marketing cestovného ruchu krajín V4
Lektor: Zuzana Palenčíková

Prihlásený: 33 / 0 / max 32

OTVORENÝ

Názov
Marketingový manažment CR - Česká republika
Klub: Marketing cestovného ruchu krajín V4
Lektor: Zuzana Palenčíková

Prihlásený: 8 / 1 / max 9

OTVORENÝ

Názov
Marketingový manažment CR - Maďarsko
Klub: Marketing cestovného ruchu krajín V4
Lektor: Zuzana Palenčíková

Prihlásený: 9 / 0 / max 8

OTVORENÝ

Názov
Marketingový manažment CR - Poľsko
Klub: Marketing cestovného ruchu krajín V4
Lektor: Zuzana Palenčíková

Prihlásený: 8 / 0 / max 8

OTVORENÝ

Názov
Marketingový manažment CR - Slovenská republika
Klub: Marketing cestovného ruchu krajín V4
Lektor: Zuzana Palenčíková

Prihlásený: 9 / 0 / max 8

OTVORENÝ