CRYSSTECH 3

Intezívny workshop počas dvoch dní priamo v prostredí PwC, tímová práca študentov na aplikačnom zadaní z oblasti audítorstva

FHI
EUBA
CRYSSTECH 3
TALENTWAY

TALENT WAY CRYSSTECH 3

Otvárame: 18. 10. 2018
Miestnosť:
Čas: 00:00

PARTNERI

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Anna Veszprémi Sirotková

E-mail anna.veszpremi@euba.sk
Orientujem sa na oblasti: Podnikanie, cestovný ruch, soft skills
Motto: Nesnívajme svoj život, ale prežime svoje sny

ODBORNÝ GARANT

Lukas Ciran

PROJEKTY

Názov
PwC 3. ročník
Klub: CRYSSTECH 3
Lektor: Lukas Ciran, Veronika Nekolová, Anna Veszprémi Sirotková, Peter Filo lektor

Prihlásený: 46 / 0 / max 65

OTVORENÝ