Bankademy ZS2018

Projekt je spoločným projektom Tatra banky Bratislava a programu Talentway na Obchodnej a Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Bankademy je celoročný projekt, ktorého sa študenti môžu zúčastniť v zimnom aj letnom semestri. 

Referencie

b


Bankademy ZS2018
TALENTWAY

TALENT WAY Bankademy ZS2018

Otvárame: 30. 11. -0001
Miestnosť:
Čas: 00:00

PARTNERI

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Adriana Šimanská

E-mail adrika444@gmail.com
Orientujem sa na oblasti:
Motto: