ŠVOČ 2019

Hlavný cieľom ŠVOČ na OF je vyhľadávanie študentských talentov v rôznych oblastiach.


ŠVOČ 2019
TALENTWAY

TALENT WAY ŠVOČ 2019

Otvárame: 25. 2. 2019
Miestnosť: 2C02
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

PROJEKTY

Názov
RainBrain - systém na efektívne využívanie dažďových vôd
Klub: ŠVOČ 2019
Lektor: Veronika Nekolová

Prihlásený: 3 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
SunCan - návrh hliníkových solárnych panelov z recyklovateľných plechoviek
Klub: ŠVOČ 2019
Lektor: Veronika Nekolová

Prihlásený: 0 / 0 / max 4

OTVORENÝ

GALÉRIA