LogisticsProjectLab

Klub je určený pre študentov študijného programu "Manažment výroby a logistika", ktorý zabezpečuje Katedra manažmentu výroby a logistiky na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Našim partnerom je DB Shchenker.

DB Schenker je globálna transportná a logistická spoločnosť, ktorá zabezpečuje cestnú, železničnú, námornú a leteckú prepravu tovaru, ako aj zmluvnú logistiku a colné služby. 

Ponúkajú komplexné služby, kde zmluvná logistika je viac než skladovanie. Prepájajú všetky logistické procesy, aby pre zákazníkov vytvorili riešenia s reálnou pridanou hodnotou. Od komunikácie s dodávateľmi, cez riadenie výrobnej logistiky a skladový manažment až po distribúciu k finálnym zákazníkom. Vyzdvihnutie, naskladnenie, balenie tovaru, kontrola kvality, testy funkčnosti, analýzy náhodných vzoriek, označovanie, štítkovanie, oceňovanie tovaru a iné. 

FPM
EUBA
LogisticsProjectLab
TALENTWAY

TALENT WAY LogisticsProjectLab

Otvárame: 16. 9. 2019
Miestnosť: B1.08, A9.06
Čas: 00:00

PARTNERI

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Brigita Boorová

E-mail brigita.boorova@euba.sk
Orientujem sa na oblasti:
Motto:

ODBORNÝ GARANT

Adrián Jakubecz

PROJEKTY

GALÉRIA