SME Project Lab

SME Project Lab je platformou aplikujúcou interdisciplinaritu do vyučovacieho procesu.  Študenti sa naučia porozumieť obsahu a ekonomickým súvislostiam procesov v malom a strednom podniku a súčasne nadobudnú zručnosti v profesionálnej komunikácii v anglickom jazyku. Na jednotlivých projektoch pracujú zmiešané tímy študentov z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a študenti Filozofickej fakulty UKF v Nitre. 

OF
EUBA
SME Project Lab
TALENTWAY

TALENT WAY SME Project Lab

Otvárame: 19. 9. 2019
Miestnosť: D 205 /
Čas: 00:00

Workshop: utorok, 17-00 a 18.30 / - 19. 9. 2019

PARTNERI

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Anna Veszprémi Sirotková

E-mail anna.veszpremi@euba.sk
Orientujem sa na oblasti: Podnikanie, cestovný ruch, soft skills
Motto: Nesnívajme svoj život, ale prežime svoje sny

ODBORNÝ GARANT

Marcos Perez

PROJEKTY

Názov
Team 10
Klub: SME Project Lab
Lektor: Marcos Perez, Anna Veszprémi Sirotková, Tomáš Horváth

Prihlásený: 2 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Team 12
Klub: SME Project Lab
Lektor: Marcos Perez, Anna Veszprémi Sirotková, Tomáš Horváth

Prihlásený: 3 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Team 13
Klub: SME Project Lab
Lektor: Marcos Perez, Anna Veszprémi Sirotková, Tomáš Horváth

Prihlásený: 3 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Team 14
Klub: SME Project Lab
Lektor: Marcos Perez, Anna Veszprémi Sirotková, Tomáš Horváth

Prihlásený: 5 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Team 15
Klub: SME Project Lab
Lektor: Marcos Perez, Anna Veszprémi Sirotková, Tomáš Horváth

Prihlásený: 6 / 0 / max 6

OTVORENÝ

Názov
Team 16
Klub: SME Project Lab
Lektor: Marcos Perez, Anna Veszprémi Sirotková, Tomáš Horváth

Prihlásený: 6 / 0 / max 6

OTVORENÝ

Názov
Team 17
Klub: SME Project Lab
Lektor: Marcos Perez, Anna Veszprémi Sirotková, Tomáš Horváth

Prihlásený: 6 / 0 / max 6

OTVORENÝ

Názov
Team 18
Klub: SME Project Lab
Lektor: Marcos Perez, Anna Veszprémi Sirotková, Tomáš Horváth

Prihlásený: 7 / 0 / max 6

OTVORENÝ

Názov
Team 19
Klub: SME Project Lab
Lektor: Marcos Perez, Anna Veszprémi Sirotková, Tomáš Horváth

Prihlásený: 7 / 0 / max 6

OTVORENÝ

Názov
Team 20
Klub: SME Project Lab
Lektor: Marcos Perez, Anna Veszprémi Sirotková, Tomáš Horváth

Prihlásený: 6 / 1 / max 7

OTVORENÝ

Názov
Team 3
Klub: SME Project Lab
Lektor: Anna Veszprémi Sirotková, Marcos Perez, Tomáš Horváth

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Team 3
Klub: SME Project Lab
Lektor:

Prihlásený: 0 / 0 / max 6

OTVORENÝ

Názov
Team 4
Klub: SME Project Lab
Lektor: Anna Veszprémi Sirotková, Marcos Perez, Tomáš Horváth

Prihlásený: 3 / 0 / max 6

OTVORENÝ

Názov
Team 5
Klub: SME Project Lab
Lektor: Anna Veszprémi Sirotková, Marcos Perez, Tomáš Horváth

Prihlásený: 3 / 0 / max 6

OTVORENÝ

Názov
Team 6
Klub: SME Project Lab
Lektor: Anna Veszprémi Sirotková, Marcos Perez, Tomáš Horváth

Prihlásený: 4 / 0 / max 6

OTVORENÝ

Názov
Team 7
Klub: SME Project Lab
Lektor: Anna Veszprémi Sirotková, Marcos Perez, Tomáš Horváth

Prihlásený: 6 / 0 / max 6

OTVORENÝ

Názov
Team 9
Klub: SME Project Lab
Lektor: Anna Veszprémi Sirotková, Marcos Perez, Tomáš Horváth

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ