INTERNATIONAL BUSINESS - OP


INTERNATIONAL BUSINESS - OP
TALENTWAY

TALENT WAY INTERNATIONAL BUSINESS - OP

Otvárame: 16. 9. 2019
Miestnosť:
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

PROJEKTY

Názov
KMO-3.r.2019
Klub: INTERNATIONAL BUSINESS - OP
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 5 / 3 / max 25

OTVORENÝ