Foodie Club ZS

Foodie Club posyktuje priestor na B2C riešenia, teda najmä marketingové projekty v oblasti spotrebného tovaru, potravín a služieb. Spoznáme významné národné aj medzinárdoné obchodné a výrobné spoločnosti a prenikneme do podstaty veľmi súťaživého prostredia rýchloobrátkových tovarov aj špeciálnych služieb. Významnou časťou práce sú rôzne analýzy - konkurencie, dodávateľov, cieľových skupín, podnikateľského prostredia a na ich výsledkoch si možeš vyskúšať svoje tvorivé schopnosti v oblasti riešenia positioningu, brandingu, komunikačných kampaní, predvádzania a degustácie atď. Aplikujeme tu poznatky z marketingu, výskumu trhu, marketingu značky, strategického marketingu, logistiky a ďalšie. 

OF
EUBA
Foodie Club ZS
TALENTWAY

TALENT WAY Foodie Club ZS

Otvárame: 19. 9. 2019
Miestnosť: D211, alebo v Nestlé
Čas: 00:00

Prednáška: št. 11,00-12.30, B107 - 15. 9. 2019

Workshop: štvrtok 13.30 do 15.00 - 15. 9. 2019

PARTNERI

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Malgorzata A. Jarossová

E-mail malgorzata.jarossova@euba.sk
Orientujem sa na oblasti: bezpečnosť a kvalita potravín a obalov
Motto:

ODBORNÝ GARANT

Peter Filo lektor

PROJEKTY

Názov
OMÁČKY (Team 1)
Klub: Foodie Club ZS
Lektor: Malgorzata A. Jarossová, Peter Filo lektor, Veronika Filipová, Ľubica Novotná, Kristína Seléniová

Prihlásený: 5 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
OMÁČKY (Team 2)
Klub: Foodie Club ZS
Lektor: Malgorzata A. Jarossová, Peter Filo lektor, Veronika Filipová, Ľubica Novotná, Kristína Seléniová

Prihlásený: 5 / 0 / max 6

OTVORENÝ

Názov
STARBUCKS (Team 1)
Klub: Foodie Club ZS
Lektor: Malgorzata A. Jarossová, Peter Filo lektor, Veronika Filipová, Ľubica Novotná

Prihlásený: 5 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
STARBUCKS (Team 2)
Klub: Foodie Club ZS
Lektor: Malgorzata A. Jarossová, Peter Filo lektor, Veronika Filipová

Prihlásený: 5 / 0 / max 6

OTVORENÝ