Marketing_UC_04

FHI
EUBA
Marketing_UC_04
TALENTWAY

TALENT WAY Marketing_UC_04

Otvárame: 16. 9. 2019
Miestnosť:
Čas: 00:00

Workshop: Pondelok - 16. 9. 2019

Prihlásiť sa do klubu

PROJEKTY

Názov
Projekt1
Klub: Marketing_UC_04
Lektor: Veronika Nekolová

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Projekt2
Klub: Marketing_UC_04
Lektor: Veronika Nekolová

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Projekt3
Klub: Marketing_UC_04
Lektor: Veronika Nekolová

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Projekt4
Klub: Marketing_UC_04
Lektor: Veronika Nekolová

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Projekt5
Klub: Marketing_UC_04
Lektor: Veronika Nekolová

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ