TALENTWAY

TALENT WAY

Otvárame: 1. 1. 1970
Miestnosť:
Čas: 01:00

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Jozef Orgonáš

E-mail jozef.orgonas@euba.sk
Orientujem sa na oblasti: Retail Academy
Motto: Non ministrari, sed ministrare!

PROJEKTY

Názov
Ako budovať značku v 21. st. - aplikácia na LIDL
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Franchising vybraného fitnes centra
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Marketingový minimalizmus a jeho vplyv na zvýšenie predaja v maloobchode/Mária Hatalová
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Marketingový minimalizmus u vybranej značky
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Nehmotná hodnota značky vo vybranej soločnosti
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Nové formy komunikácie v maloobchode
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Obchodné rokovanie ako súčasť komunikačnej stratégie podniku
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Optimalizácia marketingového mixu (na báze marketingového minimalizmu)
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max -1

OTVORENÝ

Názov
Optimalizácia marketingového mixu vo vybranej spoločnosti//Metaneta Vašová
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Optimalizácia marketingového mixu vo vybranej spoločnosti//Metaneta Vašová
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Privátne značky spoločnosti LIDL a ich vplyv na nákupné správanie mladej generácie
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 0

OTVORENÝ

Názov
Public Relations vo vybranej firme
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Retail manažment ako unikátna platforma riešení ovplyvňujúca nákupné správanie spotrebiteľa
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Retail manažment ako unikátna platforma riešení ovplyvňujúca nákupné správanie zákazníka s integráciou prvkov marketingového minimalizmu a orientáciou na zvýšenie predaja retailovej siete.
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Tvorba marketingového mixu vo vybranej spoločnosti
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max -1

OTVORENÝ

Názov
Tvorba marketingového mixu vo vybranej spoločnosti
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Tvorba marketingového mixu vo vybranej spoločnosti - podiel slovenských výrobkov
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Využitie marketingových nástrojov v konkrétnej firme
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 0

OTVORENÝ

Názov
Využitie mediálnej komunikácia v súčasnej dobe
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Vzdelávanie spotrebiteľa prostredníctvom spoločenskej zodpovednosti
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Vzdelávanie spotrebiteľa prostredníctvom spoločenskej zodpovednosti
Klub: Final works JO
Lektor:

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Životný cyklus firmy a životný cyklus produktu
Klub: Final works JO
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ