Orgonáš DP-BP


Orgonáš DP-BP
TALENTWAY

TALENT WAY Orgonáš DP-BP

Otvárame: 2. 10. 2017
Miestnosť:
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

PROJEKTY

Názov
Ako budovať značku v 21. st. - aplikácia na LIDL
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Franchising vybraného fitnes centra
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Marketingový minimalizmus a jeho vplyv na zvýšenie predaja v maloobchode/Mária Hatalová
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Marketingový minimalizmus u vybranej značky
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Nehmotná hodnota značky vo vybranej soločnosti
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Nové formy komunikácie v maloobchode
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Obchodné rokovanie ako súčasť komunikačnej stratégie podniku
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Optimalizácia marketingového mixu (na báze marketingového minimalizmu)
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max -1

OTVORENÝ

Názov
Optimalizácia marketingového mixu vo vybranej spoločnosti//Metaneta Vašová
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Optimalizácia marketingového mixu vo vybranej spoločnosti//Metaneta Vašová
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Privátne značky spoločnosti LIDL a ich vplyv na nákupné správanie mladej generácie
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 0

OTVORENÝ

Názov
Public Relations vo vybranej firme
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Retail manažment ako unikátna platforma riešení ovplyvňujúca nákupné správanie spotrebiteľa
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Retail manažment ako unikátna platforma riešení ovplyvňujúca nákupné správanie zákazníka s integráciou prvkov marketingového minimalizmu a orientáciou na zvýšenie predaja retailovej siete.
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Tvorba marketingového mixu vo vybranej spoločnosti
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max -1

OTVORENÝ

Názov
Tvorba marketingového mixu vo vybranej spoločnosti
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Tvorba marketingového mixu vo vybranej spoločnosti - podiel slovenských výrobkov
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Využitie marketingových nástrojov v konkrétnej firme
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 0

OTVORENÝ

Názov
Využitie mediálnej komunikácia v súčasnej dobe
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Vzdelávanie spotrebiteľa prostredníctvom spoločenskej zodpovednosti
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Vzdelávanie spotrebiteľa prostredníctvom spoločenskej zodpovednosti
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor:

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ

Názov
Životný cyklus firmy a životný cyklus produktu
Klub: Orgonáš DP-BP
Lektor: Jozef Orgonáš

Prihlásený: 0 / 0 / max 1

OTVORENÝ