Start Up Club

Start Up Club je určený pre študentov alebo študentské tímy, ktoré plánujú založiť alebo uá založili svoj start up. Ťažisková oblasť je podnikanie v ICT - vývoj apiek, sofvérov, platforiem, informačných alebo bezpečnostných systémov, hardware, sietí apod. Akceptujeme aj bežné podnikateľské zámery s využitím regionálnych zdrojov s ambíciou nadregionálneho alebo aj medzinárodného podnikania. 

Počas semestra sa zameriame na:

- kreatívu, design a funckionality produktu 

- vypracovanie podnikateľskej stratégie

- CANVAS projekt

- biznisový model

- vypracovanie rýchlej prezentácie 

 

Čo si treba pripraviť a priniesť:

- ideový zámer na produkt

- návrh tímu

- oblasť a miesto podnikania

- alebo stačí len prísť 

FMPH
UK
Start Up Club
TALENTWAY

TALENT WAY Start Up Club

Otvárame: 18. 9. 2019
Miestnosť: D211
Čas: 00:00

Prednáška: úvodná - 18. 9. 2019

Workshop: streda 8,00 - 11.00 - 18. 9. 2019

PARTNERI

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Peter Filo lektor

E-mail talentway4@gmail.com
Orientujem sa na oblasti:
Motto: Každý problém má riešenie. Ak sa ti zdá, že tvoj problém nemá riešenie, musí sa ho ujať niekto iný, kto ho vyrieši.

PROJEKTY

Názov
CAR SHARING
Klub: Start Up Club
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 0 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
ČEK MA FLOW
Klub: Start Up Club
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 0 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
STOP PLASTOM
Klub: Start Up Club
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 0 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
VIANOCE
Klub: Start Up Club
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 0 / 0 / max 5

OTVORENÝ

Názov
VODA
Klub: Start Up Club
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 0 / 0 / max 5

OTVORENÝ