INTERKULTÚRNY MANAŽMENT_SK

FPM
EUBA
INTERKULTÚRNY MANAŽMENT_SK
TALENTWAY

TALENT WAY INTERKULTÚRNY MANAŽMENT_SK

Otvárame: 16. 9. 2019
Miestnosť: A5.14
Čas: 00:00

Prednáška: streda - 25. 9. 2019

Workshop: streda - 25. 9. 2019

PARTNERI

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Natalia Tariskova

E-mail natalia.tariskova@euba.sk
Orientujem sa na oblasti:
Motto: There is nothing so practical as a good theory. Kurt Lewin

PROJEKTY

Názov
Geert Hofstede
Klub: INTERKULTÚRNY MANAŽMENT_SK
Lektor: Natalia Tariskova

Prihlásený: 14 / 0 / max 20

OTVORENÝ

Názov
Kultúrna mapa sveta manažmentu
Klub: INTERKULTÚRNY MANAŽMENT_SK
Lektor:

Prihlásený: 8 / 0 / max 20

OTVORENÝ