Marketing_MR_02

FHI
EUBA
Marketing_MR_02
TALENTWAY

TALENT WAY Marketing_MR_02

Otvárame: 17. 9. 2019
Miestnosť:
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

PROJEKTY

Názov
Analytici
Klub: Marketing_MR_02
Lektor: Veronika Nekolová

Prihlásený: 1 / 0 / max 3

OTVORENÝ

Názov
LKKL
Klub: Marketing_MR_02
Lektor: Veronika Nekolová

Prihlásený: 3 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Lumanari
Klub: Marketing_MR_02
Lektor: Veronika Nekolová

Prihlásený: 3 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Manzeri
Klub: Marketing_MR_02
Lektor: Veronika Nekolová

Prihlásený: 3 / 1 / max 4

OTVORENÝ